Polio(myelitis), inclusief acute slappe parese

Poliomyelitis is een infectie die gecompliceerd kan worden door paralyse voornamelijk van de onderste ledematen, en die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Poliomyelitis komt niet meer voor in ons land sinds het invoeren van de verplichte vaccinatie in de jaren 60. De ziekte wordt voornamelijk feco-oraal overgedragen en in mindere mate aerogeen. Bij elke acute slappe parese (AFP) moet polio worden uitgesloten.

  • Verwekker: poliovirus
  • Incubatieperiode: 3 tot 35 dagen    

Meldingsplicht

  • Polio is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
  • Waarom melden: Vermoedens van AFP worden best vroegtijdig gemeld om polio uit te sluiten en ondergevaccineerde groepen te detecteren. De ziekte moet internationaal gemeld worden.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

persoon met acute slappe paralyse aan één of meer extremiteiten met verminderde/afwezige peesreflexen, zonder gevoels- of cognitieve stoornissen

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

  • transmissie van mens naar mens
  • verblijf in een gebied waar polio endemisch is, of in een gebied met waarschijnlijke/bevestigde polio gevallen

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

  • virusisolatie uit feces en/of cerebrospinaal vocht

OF

  • aantonen van poliovirus via PCR in klinische stalen

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie