Plaats van overlijden (2017)

Waar overleden de meeste mensen in 2017?

Zowel mannen als vrouwen overlijden vaak in het ziekenhuis. In 2017 vonden respectievelijk 50% en 41% van alle overlijdens plaats in het ziekenhuis.

  • Omdat mannen vaker op jongere leeftijd overlijden, sterven zij vaker thuis dan vrouwen (25% van alle overlijdens bij mannen tegenover 17% bij vrouwen).
  • Vrouwen sterven vaker in een woonzorgcentrum dan mannen (40% bij vrouwen tegenover 21% bij mannen).

Plaats van overlijden, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017

  Mannen Vrouwen Totaal
  Aantal % Aantal % Aantal %
ziekenhuis 15.171 49,8% 12.738 40,9% 27.909 45,3%
woonzorgcentrum 6.539 21,4% 12.395 39,8% 18.934 30,7%
thuis 7.753 25,4% 5.349 17,2% 13.102 21,3%
andere 1.031 3,4% 659 2,1% 1.690 2,7%
Totaal 30.494 100% 31.141 100% 61.635 100%

Bron: Sterftecertificaten personen ouder dan 1 jaar, Vlaams Gewest, 2017
Download: xlsx bestandEvolutie plaats van overlijden (…-2017) (129 kB)

Evolutie

Het aandeel ziekenhuisoverlijdens is gedaald in de laatste 15 jaar.

  • Bij mannen daalde het aandeel van 55% in 2002 tot 50% in 2017.
  • Bij vrouwen daalde het aandeel van 49% in 2002 tot 41% in 2017.

Het aandeel overlijdens in woonzorgcentra is daarentegen gestegen in de laatste 15 jaar.

  • Bij mannen steeg het aandeel van 12% in 2002 tot 21% in 2017.
  • Bij vrouwen steeg het aandeel van 30% in 2002 tot 40% in 2017.

Het aandeel overlijdens thuis of op andere plaatsen bleef in de laatste 15 jaar nagenoeg gelijk.

Evolutie verdeling plaats van overlijden, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2002-2017

Evolutie verdeling plaats van overlijden, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2002-2017
Bron: Sterftecertificaten personen ouder dan 1 jaar, Vlaams Gewest, 2002-2017
Download: xlsx bestandEvolutie plaats van overlijden (…-2017) (129 kB)

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.