Pilootproject 7.72-overeenkomsten – inkanteling in VSB

Inkanteling in de Vlaamse sociale bescherming

Vanaf 1 oktober 2022 kantelen de revalidatieovereenkomsten van het type 7.72 (psychosociale revalidatie voor volwassenen) in in de Vlaamse sociale bescherming. Dit wil zeggen dat de voorzieningen tegemoetkomingen ontvangen van Vlaanderen voor de revalidatieverstrekkingen die ze aanbieden. Vanaf die datum moeten zij hun prestaties factureren aan de zorgkassen van hun zorggebruikers. Zij gebruiken hiervoor dan niet meer de bestaande aanvraagformulieren (deel 1 tot en met 3), maar de aanvraag voor tegemoetkoming voor revalidatieverstrekkingen en de facturatie gebeurt volledig digitaal via de centrale zorgkassentoepassing en de (aangepaste) software van de voorzieningen.

Om deze digitalisering te faciliteren werden een aantal acties ondernomen door de Vlaamse Overheid, waaronder de oprichting van een VSB-IT consortium en een subsidie voor het digitaliseringstraject voor de voorzieningen (m.u.v. de rolstoeladviesteams en de respijteenheden). Het consortium is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de aanpassing van bestaande software of de aankoop van nieuwe software. Meer informatie vindt u op de webpagina ‘Digitalisering'.

Let op! Deze procedures blijven na 1 oktober 2022 ongewijzigd en zullen dus (nog) niet digitaal verlopen:

De voorzieningen dienen zich op deze inkanteling voor te bereiden.

Meer info: