Pest

Pest wordt veroorzaakt door Yersinia pestis. Het is een klassieke zoönose met knaagdieren als belangrijkste reservoir. Rattenvlooien fungeren als voornaamste vectoren. De klinische vormen zijn de builenpest (bubonische pest), longpest en sepsis. Op wereldniveau komt pest nog steeds voor, maar niet meer in België.

 • Verwekker: Yersinia pestis
 • Incubatieperiode: 1 tot 7 dagen

Meldingsplicht

 • Pest is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
 • Waarom melden: Pest is een internationaal te rapporteren ziekte en heeft ook een bioterroristisch potentieel.

Richtlijnen

Criteria

Klinische criteria

Builenpest (‘bubonic plague’)

 • koorts EN plots ontstaan van pijnlijke lymfadenitis (‘buil’)

Sepsis (‘septicemic plague’)

 • koorts

Longpest (‘pneumonic plague’)

 • koorts

EN minstens één van de volgende:

 • hoest
 • borstpijn
 • hemoptysis

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • transmissie van mens naar mens
 • transmissie van dier naar mens
 • potentiële laboratoriumblootstelling aan pest
 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • verhoogde serumtiter tegen Yersinia pestis F1 (fraction 1 antigen)

OF

 • detectie F1 via antigeen immuunfluorescentie in een klinisch staal

Laboratoriumconfirmatie

 • isolatie van Y. pestis uit een klinisch staal

OF

 • aantonen van Y. pestis met PCR

OF

 • viervoudige titerstijging van specifieke antilichamen Y. pestis F1 (PHA-test)

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

 • patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

OF

 • patiënt met klinische criteria EN waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie