Personen in een ouderenzorgvoorziening aansluiten bij een zorgkas

Sinds 1 januari 2019 moeten alle personen die in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum verblijven, via een zorkas aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming. Alleen dan kan die zorgkas een tegemoetkoming voor zorg aan de ouderenvoorziening betalen.

Om ervoor te zorgen dat alle personen vanaf 1 januari 2019 aangesloten zijn bij een zorgkas werden de volgende stappen ondernomen:

  • De verzekeringsstatus in de Vlaamse sociale bescherming voor de personen die verblijven in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum is nagegaan in oktober 2018. De analyse toont aan dat meer dan 99% van de personen die verblijven in een ouderenvoorziening vandaag al aangesloten zijn bij een zorgkas. De personen die niet aangesloten zijn kunnen vrijwillig of administratief worden aangesloten. Met deze personen wordt door de verzekeringsinstellingen en de zorgkassen contact opgenomen om de aansluiting bij de zorgkas in orde te brengen. De zorgkassen kunnen vervolgens vanaf 1 januari 2019 deze personen aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  • De analyse van de VSB-verzekeringsstatus zullen we herhalen in januari en maart 2019. Indien blijkt dat er dan nog steeds personen die verblijven in een ouderenzorgvoorziening niet zijn aangesloten bij een zorgkas, dan zullen de verzekeringsinstellingen en de zorgkassen nogmaals contact opnemen met deze personen.

U moet als voorziening dus geen lijst met uw bewoners of gebruikers aan de zorgkassen of het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming bezorgen met de vraag om de VSB-verzekeringsstatus voor deze personen na te gaan.

Gezien de gespreide uitrol kunnen de ouderenvoorzieningen de verzekeringsstatus van hun bewoners of gebruikers nog niet consulteren. Daarom worden alle personen tijdens de gespreide uitrol van rechtswege geacht aangesloten te zijn bij de Vlaamse sociale bescherming.

Meer informatie