Vraag en antwoord over algemene ziekenhuizen

Welke taal moeten de Brusselse ziekenhuizen gebruiken?

De 19 gemeenten van Brussel zijn officieel tweetalig gebied. Toch betekent dat niet dat de dienstverlening in de ziekenhuizen altijd in de 2 talen moet verlopen. Dat hangt af van het soort ziekenhuis en het soort dienstverlening.

Hoe de Vlaamse Patiënten Peiling organiseren?

Heeft u een vraag over de organisatie van de Vlaamse Patiënten Peiling in algemene ziekenhuizen? Raadpleeg het overzicht van veelgestelde vragen voor een antwoord.

Waarvoor staan de kenletters van de verschillende ziekenhuisdiensten?

In een standaard ziekenhuis zijn er verschillende diensten. De bedden, dus eigenlijk het aantal plaatsen, waarover zo’n dienst beschikt, dragen een eigen kenletter. Hier vindt u een overzicht van hun betekenis.