Adressen algemene ziekenhuizen

Hieronder vindt u een overzicht van de erkende ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, ziekenhuisfuncties, medische en medisch-technische diensten en zorgprogramma's in de Vlaamse ziekenhuizen. Deze overzichten worden dagelijks geüpdatet.

Bedden per ziekenhuis en ziekenhuisdienst

Overzicht erkenningssituatie: erkende bedden

 • Klik in de inhoudstafel op het ziekenhuis dat u zoekt.
 • In de kolom "sectortype" ziet u de verschillende ziekenhuisdiensten waarvoor dit ziekenhuis erkend is ( bv. materniteit, kindergeneeskunde). Ze zijn aangeduid met een letter (C, CD, D, E, …). Hier is eenpdf bestandoverzicht van ziekenhuisdiensten met hun afkorting (kenletter) (66 kB).
 • In de kolom "erkende capaciteit sectortype" ziet u bovenaan het totale aantal erkende bedden voor dit ziekenhuis, het aantal erkende bedden per campus en per ziekenhuisdienst.

Functies per ziekenhuis

Een ziekenhuis kan ook erkend zijn voor bepaalde functies. Dat zijn zorgonderdelen die over verschillende ziekenhuisdiensten heen gaan, zoals een ziekenhuisapotheek, spoedgevallen, intensieve zorg, daghospitalisatie...

Overzicht erkenningssituatie: erkende functies

Legende:

 • Dagzh : dagziekenhuis. Respectievelijk chirurgisch (chir) en niet-chirurgisch (niet-chir)
 • MUG : functie mobiele urgentie groep
 • N* : functie lokale neonatale zorg
 • P* : functie regionale perinatale zorg
 • ZA : functie ziekenhuisapotheek
 • IZ* : functie intensieve zorg
 • Spoed (e/o) : functie spoedgevallen eerste opvang
 • Spoed (gesp) : functie spoedgevallen gespecialiseerd
 • Pall fie : functie palliatieve zorg

Medisch-technische diensten per ziekenhuis

Een ziekenhuis kan ook erkend zijn om medisch-technische diensten uit te baten. Dat zijn diagnoses en behandelingen met gespecialiseerde apparatuur, zoals radiotherapie, medische beeldvorming e.a.

Overzicht erkenningssituatie: erkende medisch-technische diensten

Legende: 

 • Hartkat (interv) : hartkatheterisatie interventionele cardiologie
 • Hartkat (invas) : hartkatheterisatie invasief onderzoek
 • CT Scan : CT-scanner (medische beeldvorming)
 • MRT (<= 1 tesla) : magnetisch resonantie tomograaf (= < 1 tesla) (medische beeldvorming)
 • MRT (> 1 tesla) : magnetische resonantie tomograaf (> 1 tesla) (medische beeldvorming)
 • MRT : magnetische resonantie tomograaf
 • Radiot : radiotherapie
 • Niercentr : niercentrum
 • ET-scan : nucleaire geneeskunde PET-scanner

Zorgprogramma's per ziekenhuis

Een zorgprogramma is een gecoördineerd pakket van zorg gericht op een specifieke patiëntengroep of aandoening. Er is bv. een zorgprogramma voor kinderen, ouderen, borstkanker...

Overzicht erkenningssituatie: erkende zorgprogramma's per vestigingsplaats

Legende:

 • ivf A : zorgprogramma reproductieve geneeskunde A-type
 • ivf B : zorgprogramma reproductieve geneeskunde B-type
 • Card Pat A : zorgprogramma cardiale pathologie A
 • Card Pat B : zorgprogramma cardiale pathologie B (invas/interv/hartch)
 • Card Pat P : zorgprogramma cardiale pathologie P (pacemakertherapie)
 • Card Pat T : zorgprogramma cardiale pathologie T (hart-/hartlongtransplantatie)
 • Card Pat B1 : zorgprogramma cardiale pathologie B1 (invasieve diagnostiek)
 • Card Pat C : zorgprogramma cardiale pathologie C (congenitale hartafwijkingen kinderen)
 • Card Pat E : zorgprogramma cardiale pathologie E (elektrofysiologie)

Niercentra

Overzicht erkenningssituatie: niercentra