Regionale dienstencentra

Disclaimer regelgeving woonzorg

Regionale dienstencentra bieden o.a. informatie en vorming aan via groepsactiviteiten. Die activiteiten zijn bedoeld voor gebruikers van thuiszorgvoorzieningen, voor mantelzorgers of voor vrijwilligers. Voor vrijwilligers hebben zij de specifieke opdracht de vraag en het aanbod in de vrijwilligerszorg op elkaar af te stemmen.

Daarnaast kunt u er terecht voor informatie en advies over allerlei materiële en immateriële hulpmiddelen (o.a. ondersteunende technologie, woningaanpassing, personenalarmsystemen, ergo …).

Ten slotte organiseren de centra het overleg tussen de verschillende zorgverleners (bv. huisarts, kinesist, thuisverpleger enz.) over een individuele gebruiker. De centrumleider neemt daarbij meestal de rol van overlegcoördinator op zich.

Erkenning

Een regionaal dienstencentrum kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid.

Vooraleer een regionaal dienstencentrum erkend kan worden, moet u een voorafgaande vergunning aanvragen. Pas nadat u een voorafgaande vergunning verkregen hebt, kunt u een aanvraag indienen om uw regionaal dienstencentrum te laten erkennen. Erkende regionale dienstencentra kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Dienstencentra die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Kwaliteitsdecreet

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen door voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren. Voor de regionale dienstencentra is het decreet in werking getreden op 1 januari 2010.

Alle regionale dienstencentra moeten:

Inspectie

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert regionale dienstencentra. Om erop toe te zien dat een erkend dienstencentrum voldoet aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden.

Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.