Diensten voor oppashulp

Disclaimer regelgeving woonzorg

Een dienst voor oppashulp organiseert oppashulp door vrijwilligers en verenigingswerkers overdag of ‘s nachts. De vrijwilliger of verenigingswerker biedt aan huis gezelschap of toezicht bij afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg. Wie ervan gebruikt maakt, betaalt in 2021 een onkostenvergoeding van maximaal 2,93 euro per uur, en in 2022 een onkostenvergoeding van maximaal 2,99 euro per uur.

Erkenning

Een dienst voor oppashulp kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid.

Om een dienst voor oppashulp te laten erkennen, dient u een aanvraag in. Erkende diensten kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Kwaliteitszorg

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen door voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren. Voor de diensten voor oppashulp is het decreet in werking getreden op 1 januari 2010.

Alle diensten voor oppashulp moeten:

Inspectie

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert diensten voor oppashulp. Om erop toe te zien dat een erkende dienst voldoet aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden.

Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.