Diensten voor logistieke hulp

Disclaimer regelgeving woonzorg

Een dienst voor logistieke hulp helpt bij het schoonmaken van uw huis (poetsen, stof afnemen en stofzuigen, enz.). Sommige diensten bieden ook hulp bij karweitjes in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of behangen, enz.).

De dienst rekent daarvoor een prijs per uur aan. Er is echter geen algemeen geldend berekeningssysteem: elke dienst bepaalt zelf hoe hij de bijdrage berekent, maar moet daarbij wel rekening houden met het inkomen en de gezinssamenstelling van de gebruiker.

Vraagt u hulp aan zo’n dienst, dan zal een medewerker (een begeleidend personeelslid) bij u thuis langskomen voor een sociaal onderzoek:

  • uw zorgbehoefte;
  • uw familiale en sociale situatie;
  • uw woonsituatie (type woning, aanwezigheid sanitaire voorzieningen, huisdieren, enz.);
  • de hulp die u al ontvangt van een mantelzorger of een professionele hulpverlener.

Op basis van dat onderzoek bepaalt de medewerker van de dienst dan welke hulp en hoeveel hulp u juist nodig hebt. Het onderzoek wordt minstens elk jaar herhaald (minstens om de 2 jaar als u uitsluitend aanvullende thuiszorg krijgt), zodat de hulpverlening mee evolueert naarmate u meer of minder hulp nodig hebt.

Voor gezinnen met een drieling (of een tweede tweeling waarvan de leeftijd niet meer dan 18 maanden verschilt van de eerste) kunt u nog meer informatie vinden op een aparte pagina over meerlingenhulp.

Erkenning

Een dienst voor logistieke hulp kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid.

Om een dienst voor logistieke hulp te laten erkennen, dient u een aanvraag in. Erkende diensten kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Kwalificatievereisten en inschrijving personeel

Personeelsleden moeten voldoen aan bepaalde kwalificatievereisten op het ogenblik dat ze in dienst treden bij een dienst voor logistieke hulp. De dienst moet nieuwe personeelsleden ook eerst inschrijven bij Zorg en Gezondheid.

Kwaliteitszorg

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen door voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren. Voor de diensten voor logistieke hulp is het decreet in werking getreden op 1 januari 2010.

Alle diensten voor logistieke hulp moeten:

Inspectie

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert diensten voor logistieke hulp. Om erop toe te zien dat een erkende dienst voldoet aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden.

Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.