Mammografische eenheden

Een mammografische eenheid is een radiologische dienst van een ziekenhuis, een vennootschap van één of meerdere radiologen, of een zelfstandige radioloog die instaat voor het nemen en het voor een eerste maal beoordelen van de screeningsmammografieën.

De mammografische eenheid staat onder leiding van een radioloog. Aan de eenheid kunnen meerdere radiologen verbonden zijn. Zij worden door de erkenning van de mammografische eenheid gemachtigd om het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker mee uit te voeren.

De mammografische eenheid heeft een samenwerkingsovereenkomst met het centrum voor borstkankeropsporing van de regio waar ze werkzaam is. Naar dat centrum stuurt de eenheid zijn screeningsmammografieën voor de tweede lezing.

Een mammografische eenheid heeft een erkenning van de Vlaamse overheid nodig om werkzaam te mogen zijn in Vlaanderen.