Centra voor herstelverblijf

Disclaimer regelgeving woonzorg

Mensen die herstellen van een operatie in een ziekenhuis of herstellen van een zware aandoening of ongeval, kunnen in een centrum voor herstelverblijf terecht voor opvang, verzorging en revalidatie in een eenpersoons- of tweepersoonskamer. Ze blijven er maximaal 60 dagen, tot ze voldoende hersteld zijn.

Er werken artsen en verpleegkundigen en sociaal assistenten of psychologen.

In bepaalde gevallen kan de patiënt een eigen begeleider meebrengen naar het centrum.

Erkenning

Centra voor herstelverblijf kunnen erkend worden door Zorg en Gezondheid als ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Er is geen subsidiëring.

COVID 19

Quarantaine in centrum voor herstelverblijf

Soms kunnen personen een thuisquarantaine niet op een veilige en verantwoorde manier bij hen thuis doorbrengen. In zo'n geval moet eerst gezocht worden naar een oplossing die zo weinig mogelijk ingrijpend is. Als er geen oplossing is voor de vastgestelde noden, kan een meer invasieve ondersteuningsvorm nodig zijn. Dan is een opname mogelijk binnen een erkend centrum voor herstelverblijf (CvH). De doorverwijzing naar zo'n centrum gebeurt door de huisbezoekers van het COVID 19-team van de zorgraad, in afstemming met de huisarts van de persoon.
 
Meer informatie hierover vind je in een gids op onze website.  

Buffercapaciteit voor ziekenhuizen

Voor de ziekenhuizen wordt buffercapaciteit voorzien in de revalidatieziekenhuizen en in de erkende centra voor herstelverblijf. Dit staat los van de doorverwijzingen naar centra voor herstelverblijf bij quarantaine.

De regeling voor doorverwijzing vanuit de ziekenhuizen naar revalidatieziekenhuizen en centra voor herstelverblijf, vind je in de omzendbrief op onze website

Interessante websites