Aanvraag registratie testgebruiker type burger

Via dit formulier registreert u zichzelf als een testgebruiker in de acceptatie-omgeving van Vaccinnet. Deze registratie gebeurt met als doel een softwareleverancier toe te laten om fictieve vaccinaties te registeren, en zo de software te testen in de acceptatie-omgeving van Vaccinnet. De voorwaarde is dat u beschikt over een geldig en bestaand identificatienummer van de sociale zekerheid in België (INSZ-nummer), ook wel gekend als een Rijksregisternummer.

 

Om testen uit te voeren voor:

U geeft hierbij de uitdrukkelijke toestemming om bovenstaande persoonsgegevens te gebruiken als testdata. De verwerking ervan geschiedt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679, kortweg genoemd AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens in te trekken. Voor vragen over uw rechten verwijzen we naar de privacyverklaring Vaccinnet+ (www.vaccinnet.be).