Vaccinnet integreren in uw softwarepakket

Vaccinaties kunnen via twee kanalen worden geregistreerd in Vaccinnet:

  1. Via de webapplicatie van Vaccinnet.
    Dat kan individueel per gevaccineerde persoon (= synchrone individuele registratie) of voor een groep van gevaccineerde personen (= asynchrone groepsregistratie). De laatste mogelijkheid gebeurt via een manuele registratie in een Excel-bestand dat bewaard wordt als een csv-bestand. Het csv-bestand bevat een overzicht van personen die op een zelfde dag, het zelfde vaccin met het zelfde lotnummer hebben gekregen.
     
  2. Gebruikmakend van webservices ingebouwd in de softwarepakketten voor artsen, ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten of vaccinatiecentra.
    Ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en vaccinatiecentra maken gebruik van een webservice voor batch-uploads. De software voor individuele artsen en groepspraktijken gebruikt de registratieservice, een webservice voor het synchroon registreren van individuele vaccinaties. Geregistreerde vaccinaties kunnen geraadpleegd worden via Vitalink.
Groepsregistratie via CSV-bestanden

Info over de manuele registratie van een groep van gevaccineerde personen.

Geïntegreerde webservices binnen Vaccinnet

Vaccinaties registreren in Vaccinnet verloopt het makkelijkst via een webservice.

Hoe Vaccinnet integreren in mijn softwarepakket

De integratie van Vaccinnet in uw software verloopt in 5 fasen.

Patiëntvriendelijke omschrijving van de indicatie

Bij de visualisaties van de vaccinaties voor een patiënt is het belangrijk duidelijk aan te geven waarvoor elke vaccinatie dient. U kunt de meest recente lijst van de codes van de verschillende vaccins, alsook een indicatie van het doel van de vaccinaties in een voor de patiënt verstaanbare taal downloaden op de website van Vitalink (“Lijst met codes Vaccinnet_versieJJJMMDD). De indicatie in de lijst moet voor elk vaccin worden opgenomen. Telkens als er nieuwe types vaccins op de markt komen, wordt de lijst aangevuld.