Vaccins bestellen en registreren via Vaccinnet

De Vlaamse overheid stelt de vaccins uit het basisvaccinatieschema gratis ter beschikking van de vaccinatoren. De vaccins zijn alleen gratis wanneer u ze online via Vaccinnet bestelt. Bijbestellen kan alleen na registratie van de toegediende vaccinaties in Vaccinnet. 

Alle vaccinaties toegediend met de gratis vaccins van de Vlaamse overheid moet u zo correct en volledig mogelijk registreren in Vaccinnet. Dat is van belang zowel voor de gevaccineerde als voor het opvolgen van het vaccinatiebeleid. Sinds 2015 is dit ook verplicht door het ministerieel besluit van 29 januari 2015 ter bepaling van het vaccinatieschema voor Vlaanderen. De registratie van de toegediende vaccinaties gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de arts. 

Meer info