Vaccinaties over de jaren heen

Jaar Vaccin Aanbevolen dosis en leeftijd
2019 Humaan papillomavirus (HPV) 9 typesHumaan papillomavirus (HPV) 9 types
 • 2 dosissen
 • meisjes  en jongens van het 1ste jaar secundair onderwijs
2019 Pneumokokken (13-valent)Pneumokokken (13-valent)Pneumokokken (13-valent)Pneumokokken (13-valent)
 • 3 dosissen
 • 2, 4 en 12 maanden
2018 Humaan papillomavirus (HPV) 9 types
 • 2 dosissen
 • meisjes van het 1ste jaar secundair onderwijs
2015 Pneumokokken (10-valent)
 • 3 dosissen
 • 2, 4 en 12 maanden
2014 Difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • éénmalig
 • herhalingsvaccinatie
 • alle volwassenen
 • alle zwangeren tijdens elke zwangerschap
2014 Humaan papillomavirus (HPV) 2 types
 • 2 dosissen
 • meisjes van het 1ste jaar secundair onderwijs
2011 Pneumokokken (13-valent)
 • 3 dosissen
 • 2, 4 en 12 maanden
2010 Humaan papillomavirus (HPV) 4 types
 • 3 dosissen
 • meisjes van het 1ste jaar secundair onderwijs
2009 Difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 14-15 jaar (3de jaar secundair onderwijs)
2007 Pneumokokken (7-valent)
 • 3 dosissen
 • 2, 4 en 12 maanden
 • inhaalvaccinatie tot 24 maanden
2004 Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1ste jaar lager onderwijs)
2004 Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair)-hepatitis B -Hib
 • 4 dosissen
 • 2, 3, 4 en 15 maanden
2002 Meningokokken serogroep C
 • 1 dosis
 • 12 maanden
 • inhaalvaccinatie personen geboren tussen 1982 en 2000
2002 Haemophilus influenzae type b
 • 4 dosissen
 • 2, 3, 4 en 13-18 maanden
2001 Polio-difterie-tetanus
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1ste jaar lager onderwijs)
2001 Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 4 dosissen
 • 2, 3, 4 en 13-18 maanden
1999 Difterie-tetanus-pertussis (acellulair)
 • 1 dosis
 • 12-15 maanden
1999 Hepatitis B
 • 3 dosissen pediatrisch, later 2 dosissen volwassenen
 • 12-13 jaar (1e jaar secundair onderwijs)
 • maand 0, 1 en 6
 • gestopt in 2008, enkel nog inhaalvaccinatie
1999 Hepatitis B
 • 3 dosissen
 • 4, 5 en 13 maanden
1996 Difterie-tetanus
 • herhalingsvaccinatie
 • 14-15 jaar (3de jaar secundair onderwijs)
 • om de 10 jaar
1995 Mazelen-bof-rubella
 • 1 dosis
 • 10-11 jaar (5de jaar lager onderwijs)
1985 Mazelen-bof-rubella
 • 1 dosis
 • 15 maanden
1981 Tetanus
 • herhalingsvaccinatie
 • 14-15 jaar (3de jaar secundair onderwijs)
 • om de 10 jaar
1974 Rubella
 • 1 dosis
 • 11-15 jaar enkel meisjes
 • professionelen met een beroepsrisico
1973 Polio (oraal)
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1ste jaar lager onderwijs)
1973 Rubella
 • 1 dosis
 • 14-15 jaar enkel meisjes
 • professionelen met een beroepsrisico
1966 Tetanus
 • herhalingsvaccinatie
 • om de 5 jaar
 • inhaalvaccinatie voor volwassenen
1964 Difterie-tetanus
 • 1 dosis
 • herhalingsvaccinatie
 • 5-6 jaar (1ste jaar lager onderwijs)
1964 Difterie-tetanus-pertussis (whole cell)
 • 4 dosissen
 • 3, 4, 5 en 12-15 maanden
1964 Polio (oraal)
 • 3 dosissen
 • personen tot de leeftijd van 40 jaar
 • maand 0, 1 en 9
1963 Polio (oraal)
 • 4 dosissen
 • 3.5, 4.5, 5.5 en 12-15 maanden
1959 Difterie-tetanus-pertussis (whole cell)
 • 4 dosissen
 • 4, 5, 6 en 18-24 maanden
1958 Polio (injecteerbaar)
 • 3 dosissen
 • personen tussen 6 maanden en 15 jaar

Deze tabel werd gebaseerd op de doctoraatsverhandeling Prof. Dr. Heidi Theeten, 'Assessment of immunization programs through serological surveys and immunization coverage studies. Implications for vaccination policy in Flanders', hoofdstuk 2: History of vaccination in Belgium.