Het mobiel vaccinatieteam

Sinds 1 april 2015 trekt het mobiel vaccinatieteam Vlaanderen rond om onvoldoende bereikte doelgroepen te sensibiliseren over het belang van vaccinatie en hen gratis te vaccineren. De nadruk ligt op het vaccineren van kinderen, maar ook andere groepen kunnen een beroep doen op het mobiel vaccinatieteam.

Officiële organisaties zoals Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding bereiken zeer veel kinderen, maar toch zijn er groepen die buiten het vangnet vallen, zoals privéscholen die niet voldoen aan het leerplan. Ook Roma, slachtoffers van mensenhandel, daklozen e.a. zijn mogelijke doelgroepen. Elke groep die geen toegang heeft tot medische voorzieningen behoort tot de doelgroep.

In onderling overleg komt het mobiel vaccinatieteam ter plaatse vaccineren. Dat is volledig gratis: er zijn geen kosten verbonden aan het vaccineren of de basisvaccins, en er moet ook geen verplaatsingsvergoeding betaald worden. Het mobiel vaccinatieteam voert ook alle gegevens in Vaccinnet in, zodat elke arts de vaccinatiegegevens van zijn patiënt later kan raadplegen.

Het mobiel vaccinatieteam is een initiatief van Zorg en Gezondheid. Het team bestaat uit medewerkers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne van Antwerpen.

Contact