Basisvaccinatieschema

Het basisvaccinatieschema is een overzicht van de aanbevolen vaccinaties die kinderen moeten krijgen om optimaal beschermd te zijn tegen een tiental infectieziekten. Het schema bepaalt op welke leeftijd de vaccinatie het best gebeurt. Het omvat de vaccins die de vaccinatoren, huisartsen, kinderartsen, Kind en Gezin en de CLB’s gratis kunnen bestellen.

  Prik 1 (merknaam vaccin) Prik 2 (merknaam vaccin) extra vaccin
8 weken IPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon) Pnc-13 (Prevenar 13) Rota2,3
12 weken IPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon)   Rota2,3
16 weken IPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon) Pnc-13 (Prevenar 13) Rota2,3
12 maanden MBR (MMR VAX Pro) Pnc-13 (Prevenar 13)  
15 maanden IPV-DTPa-Hib-HBV (Hexyon) MenC (NeisVac-C)  
6 jaar IPV-DTPa (Tetravac)    
10 jaar MBR (MMR VAX Pro)    
12 jaar HPV (Gardasil 9)1    
14 jaar dTpa (Triaxis)    

1) 2 dosissen met een interval van 6 maanden tussen beide dosissen
2)oraal vaccin, aantal dosissen: 2 of 3 afhankelijk van het vaccinmerk
3) aanbevolen maar niet gratis

Legende

IPV geïnactiveerd injecteerbaar vaccin tegen polio HBV vaccin tegen hepatitis B
D vaccin tegen difterie (d: verlaagde dosis) HPV vaccin tegen humaan papillomavirus
T vaccin tegen tetanus MBR vaccin tegen mazelen, bof en rubella
Pa acellulair vaccin tegen pertussis (pa: verlaagde dosis) Pnc geconjugeerd vaccin tegen pneumokokken
Hib vaccin tegen Haemophilus influenzae type b MenC vaccin tegen meningokokken van serogroep C

Meer info