Ventilatie en verluchten en COVID-19

Om de lucht in een gebouw gezond te houden is het belangrijk om voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten. De WHO benoemt ventilatie ook als belangrijke factor om te voorkomen dat het virus dat COVID-19 veroorzaakt zich binnen kan verspreiden. 

Ventileren is het voortdurend (24u op 24) verversen van de lucht. Je voert verse buitenlucht aan en voert vervuilde binnenlucht af. Bij voorkeur ventileer je via een gecontroleerd ventilatiesysteem. In huizen zonder ventilatiesysteem kan je ventileren via ramen op een kier of verluchtingsroosters. Verluchten is een korte periode een grote hoeveelheid verse lucht binnenlaten door een raam of buitendeur wijd open zetten.

Aanvullend aan de algemene hygiënische maatregelen adviseert Zorg en Gezondheid daarom ook extra maatregelen op het vlak van ventileren en verluchten, luchtzuivering en het gebruik van airco's en ventilatoren: pdf bestandAdvies ventileren en verluchten tijdens corona - versie 22 december 2020 (385 kB)

Deze maatregelen met uitgebreide achtergrondinformatie, een stappenplan om de maatregelen te implementeren en te evalueren en tips om een goede CO2-meter te kiezen en er mee aan de slag te gaan werden gebundeld in: pdf bestandVentilatie_en_het_gebruik_van_de_CO2_meter_ter_preventie_van_verspreiding_van_Covid_19 (918 kB)

Deze maatregelen gelden tijdens de corona-epidemie in woningen en publiek toegankelijke gebouwen, uitgezonderd ziekenhuizen en zorginstellingen waar grote groepen besmette personen verblijven.

Let wel, tijdens een warmteperiode moeten de voor- en nadelen van een koele, gesloten omgeving afgewogen worden tegen het nut van ventilatie, vooral wanneer er niet mechanisch geventileerd kan worden. Lees meer over ventileren en koelen tijdens de corona-epidemie en een warme periode.

Luchtzuiveringstoestellen voor de beperking van airborne transmissie van Covid-19 

Luchtzuivering kan een aanvullende maatregel zijn om het risico op Covid-19 virustransmissie in het binnenmilieu te beperken. Luchtzuivering kan echter niet ingezet worden als vervanging van ventilatie, maar kan in ruimtes waar reeds geventileerd wordt het risico op lucht-gedragen virustransmissie verder beperken, naast maatregelen als social distancing, mondmaskergebruik enz..  

Hoewel in theorie elke techniek die aerosolen of partikels uit de lucht verwijdert ook SARS-CoV-2 uit de lucht kan verwijderen, is volgens de huidige wetenschappelijke literatuur voorlopig enkel voor HEPA-luchtfiltratie en UV-licht gebaseerde methoden voldoende aangetoond dat ze doeltreffend kunnen zijn. Voor andere technieken is er slechts beperkt bewijs voor hun doeltreffendheid tegen verwijdering van SARS-CoV-2 of kunnen ongewenste stoffen gevormd worden die kunnen leiden tot gezondheidseffecten zoals ademhalings- en huidirritaties.  

Vraag de leverancier steeds, ook voor methoden gebaseerd op HEPA-luchtfiltratie en UV-licht, naar onafhankelijke laboratorium- en veldvalidatie-rapporten waaruit de doeltreffendheid voor SARS-CoV-2 reductie blijkt en welke rekening houden met nevenproducten die eventueel uitgestoten kunnen worden door het toestel.  

Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten bij het gebruik van een luchtzuiveringstoestel:

  • plaats het toestel centraal in de ruimte, nabij de aanwezigen;
  • gebruik het toestel volgens de richtlijnen van de producent;
  • zorg voor een goed onderhoud van het toestel;
  • het volume lucht dat het toestel per uur zuivert moet aangepast zijn aan het volume van de ruimte, de activiteiten (in functie van aerosolenproductie) die in de ruimte plaatsvinden, het aantal personen in de ruimte en  de efficiëntie van de luchtzuivering;
  • let op met luchtstromen veroorzaakt door het toestel waarbij lucht direct van de ene persoon naar de andere persoon wordt geblazen.  

Raadpleeg het volledige advies: pdf bestandLuchtzuiveringstoestellen voor de beperking van airborne transmissie van Covid-19 (759 kB)

CO2 als indicator voor COVID-19 risico 

Algemeen is het belangrijk om de CO2-concentratie in een ruimte op elk moment zo laag mogelijk te houden, minstens lager dan 900 ppm. Maar het is niet zo dat bij een laag CO2-gehalte in de ruimte geen infectierisico voor SARS-CoV-2 bestaat. Het kan immers zijn dat het aantal aanwezigen laag is, zodat de aanrijking van CO2 beperkt is en onder de 900 ppm blijft  terwijl er toch infectieuze deeltjes in de ruimte komen. Blijf daarom verluchten en ventileren, zelfs wanneer er weinig mensen in een ruimte aanwezig zijn, zowel voor, tijdens als na hun aanwezigheid.  

Naast ventilatie en verluchting hebben zowel het aantal aanwezigen als de tijd die je in een ruimte doorbrengt, een sterk bepalende impact op het besmettingsrisico. 

Lees het volledige advies: pdf bestandAdvies CO2 als merker Covid-19 (572 kB)

Lees hoe je een goede CO2-meter kan kiezen en hoe je aan de slag kan gaan met een CO2-meter als onderdeel om maatregelen rond ventilatie tegen COVID-19 in je gebouw te implementeren en te evalueren: pdf bestandVentilatie_en_het_gebruik_van_de_CO2_meter_ter_preventie_van_verspreiding_van_Covid_19 (918 kB)

Ventileren en verluchten in je woonzorcentrum

Om de verspreiding van COVID-19 via aerosolen te vermijden, is het belangrijk dat alle bewonerskamers, leefruimtes en werklokalen in woonzorgcentra steeds geventileerd worden en aanvullend regelmatig verlucht. Om woonzorgcentra hierbij te helpen, maakten we een webpagina met heel wat informatie en tips. Deze kunnen ook nuttig zijn voor andere zorgvoorzieningen. Lees meer

Ventileren en verluchten in de thuiszorg

Goed ventileren en verluchten van de woning waar je komt is belangrijk. Om je hierbij te helpen, verzamelden we op deze pagina heel wat informatie en tips, voor thuiszorgwerkers, maar ook voor centra voor dagopvang en lokale dienstencra. Lees meer.

Verse lucht in de klas tijdens corona

Extra ventileren en verluchten is ook voor scholen een belangrijke aanvullende maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Benieuwd hoe je beter kan ventileren en verluchten op school, hoe het meten van COje hierbij kan helpen en welke belangrijke rol je als directie en preventieadviseur kan opnemen? Lees meer over verse lucht in de klas tijdens corona.

Hou je kot gezond

Nu we meer tijd thuis doorbrengen, wordt een gezond binnenmilieu nog belangrijker. Bekijk hier onze 4 vuistregels voor een gezond binnenmilieu. 

 

Stappenplan implementatie en evaluatie maatregelen ventilatie tegen COVID-19

Om je te helpen de maatregelen rond ventileren en verluchten in de strijd tegen COVID-19 te implementeren maakte de Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat een handig stappenplan. Implementeerde je reeds de maatregelen rond ventileren en verluchten? Gebruik dit stappenplan dan om de ventilatie in jouw gebouw te evalueren.

Ga naar het stappenplan.

CO2-meten is een belangrijk onderdeel in dit stappenplan. Lees onze tips voor de keuze en het gebruik van de CO2-meter. 

Advies Hoge Gezondheidsraad Ventilatie en COVID-19

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft notie genomen van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken dd 15/02/2021.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert om de CO2-concentratie in een ruimte op elk moment zo laag mogelijk te houden, minstens lager dan 900 ppm CO2 en bekijkt de advieswaarde van de HGR van 800 ppm CO2 eerder als knipperlichtwaarde; een waarde waarbij men alert moet zijn.