Testen, isoleren en quarantaine

Laat je altijd meteen testen op COVID-19 als je symptomen hebt. Ook wie contact gehad heeft met een besmet persoon,  kan zich laten testen. Met symptomen bel je naar je huisarts, zonder symptomen maak je zelf een afspraak in een testcentrum. Soms gebruiken we een sneltest

Wie besmet is met COVID-19, moet in isolatie blijven. Wie contact had met een besmet persoon, moet thuis in quarantaine blijven. Ook als je je niet ziek voelt, moet je in isolatie of quarantaine blljven. 

Een testcentrum ofwel afnamecentrum heeft als doel om testen af te nemen bij patiënten die zijn doorverwezen door een arts of een contactonderzoeker. 

Een triagecentrum heeft als doel om patiënten met mogelijk COVID-19 fysiek te onderzoeken, overbelasting in huisartsenpraktijken of spoeddiensten te voorkomen en zo besmetting van andere patiënten te vermijden.

Alternatieve testinitiatieven kunnen worden opgericht in geval van onvoldoende plaatselijke capaciteit of voor ontlasting van de reguliere test- en triagecentra van de huisartsen. Het basisprincipe is dus dat ze complementair zijn aan de bestaande centra.

Binnen de EU zal vanaf 1 juli het EU Digital COVID Certificate gelden, waarmee je kan aantonen dat je

  • ofwel voldoende gevaccineerd bent (in principe vanaf 2 weken na het 2e vaccin)
  • ofwel een geldige negatieve test hebt
  • ofwel (recent) hersteld bent van COVID19

Alle info over het gebruik hiervan vind je op www.CovidSafe.be en https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat.

Versoepelingen voor volledig gevaccineerde COVID-19-hoogrisicocontacten

U wordt als volledig gevaccineerd beschouwd 14 dagen na de laatste dosis die vereist is voor het vaccin in kwestie. Met andere woorden: vanaf 14 dagen na de enige dosis van het Johnson & Johnson vaccin, en vanaf 14 dagen na de twee dosissen van alle andere vaccins. Wanneer u besmet was met het SARS-CoV-2-virus in de afgelopen 180 dagen, volstaat één dosis om beschouwd te worden als volledig gevaccineerd.

Omdat de kans op ernstige ziekte, hospitalisatie of overlijden bij een volledige vaccinatie minimaal is, zijn er voor de volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten versoepelingen op het vlak van testing en quarantaine.

1. Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich enkel laten testen op dag 1.  Is het testresultaat negatief, dan moet u geen tweede test laten doen en moet u niet in quarantaine. Weigert u de test op dag 1,  dan moet u wel een quarantaine van tien dagen respecteren.

2. De quarantaineregel blijft wel behouden voor volledig gevaccineerde personen in geval van een cluster van besmettingen in een residentiële zorgcollectiviteit (zoals een woonzorgcentrum) of in collectiviteiten (met uitzondering van deze collectiviteiten¹) en bedrijven wanneer een “doorbraak infectie” zich voordoet.

¹ Collectiviteiten die kinderen en jongeren opvangen, zoals scholen, kinderopvangvoorzieningen, internaten, vrijetijdsactiviteiten, …