Vraag en antwoord over zorgkundigen

Welke verpleegkundige taken mag een zorgkundige uitvoeren?

Een zorgkundige is specifiek opgeleid om 23 verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren. Die handelingen worden gedelegeerd door een verpleegkundige.

Wat is het visum en de registratie voor een zorgkundige?

Om in België te mogen werken als zorgkundige, heb je zowel een visum als een registratie nodig. Het visum krijgt u van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid nadat u geregistreerd bent als zorgkundige bij Zorg en Gezondheid.

Wat moet ik doen als ik niet tijdig mijn omzetting van een voorlopige registratie naar een definitieve registratie heb aangevraagd?

Een voorlopig registratie kunt u nu niet meer aanvragen. Bestaande voorlopige registraties bleven geldig tot 30 juni 2016. U moest vóór 30 juni 2016 een aanvraag indienen voor een omzetting van een voorlopige naar een definitieve registratie.

Wanneer mag u werken als zorgkundige, met of zonder visum?

Wettelijk gezien mag u niet werken als zorgkundige tot u geregistreerd bent én een visum ontvangen hebt. Uw werkgever kan echter beslissen om u al in dienst te nemen met een volledige registratieaanvraag.