Zorgkundigen

Wat is een zorgkundige?

Een zorgkundige is specifiek opgeleid om 23 verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren. Die handelingen worden gedelegeerd door een verpleegkundige. De zorgkundige werkt onder toezicht van een verpleegkundige en maakt deel uit van een gestructureerde equipe. Naast die 23 verpleegkundige handelingen mag een zorgkundige ook de taken uitvoeren van een verzorgende.

De zorgkundige werkt in de ouderenzorg, een ziekenhuis, de thuisverpleging of de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische verzorgingstehuizen).

De registratie van een zorgkundige

Een zorgkundige moet zich laten registeren bij Zorg en Gezondheid. Na zijn registratie krijgt hij een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dat visum is verplicht om te mogen werken als zorgkundige.

Vraag uw registratie aan in het e-loket van Zorg en Gezondheid. Afhankelijk van uw diploma en/of ervaring, moet u andere documenten opladen.

Diploma en of ervaring Op te laden documenten
Diploma als zorgkundige of verpleegkundige
  • Uw diploma
Diploma uit "bijlage I" én ervaring in de ouderenzorg
  • Diploma uit bijlage I
  • Attest tewerkstelling op 13/02/2006 als verzorgingspersoneel
Geen diploma en ervaring in de ouderenzorg
  • Attest 5 jaar ervaring als verzorgingspersoneel op 13/02/2006
Ervaring in de thuiszorg
  • Tewerkstellingsattest thuiszorg: min 5 jaar ervaring in de laatste 10 jaar
  • Attest opleiding 200 uur theorie
  • Attest opleiding 75 uur praktijk
Een buitenlands diploma
  • Afhankelijk van het land van afgifte.
Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.