Eerstelijnszones en zorgraden

Eerstelijnszones

De eerstelijnszone is een centraal aspect in de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. 

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle eerstelijnszones vind je op www.eerstelijnszone.be 

Traject 'slagkrachtige en efficiënte eerstelijnszones'

De Vlaamse Regering wil verder bouwen aan slagkrachtige en efficiënte eerstelijnszones (Vlaams Regeerakkoord): "De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg wordt verder uitgerold. We maken werk van een eigentijds overlegsysteem tussen de verschillende zorgverleners en bouwen dynamisch verder aan slagkrachtige en efficiënte eerstelijnszones waarbinnen de eerstelijnsactoren zorgstrategisch vraag en aanbod in balans houden en een integrale zorgbenadering voorzien. We ondersteunen de zorgraden daarbij in hun nieuwe opdrachten, zij zijn immers de basis van de eerstelijnsorganisatie. We versterken de aanwezigheid van lokale besturen in de zorgraad en garanderen zo voldoende democratische controle. Voor de inzet van overheidsmiddelen is steeds instemming van de lokale besturen vereist."

Zorg en Gezondheid heeft een traject voorgesteld in een webinar: https://youtu.be/E7IpytlO2KA en presentatie pdf bestandwebinar slagkrachtige en efficiënte eerstelijnszones.pdf (131 kB)

COVID-19-opdrachten voor de zorgraden

De Vlaamse Regering heeft een aantal opdrachten in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie aan de zorgraden toegewezen. Zorg en Gezondheid heeft infosessies georganiseerd, een model van samenwerkingsovereenkomst gemaakt, een leidraad samengesteld en een FAQ-lijst gepubliceerd. 

Erkenning zorgraden

Op 1 juli 2020 werden 60 zorgraden erkend. De erkenningsaanvragen en beleidsplannen van de initiatiefnemers werden dus goedgekeurd.

Zorg en Gezondheid biedt zoveel als mogelijk ondersteuning aan de initiatiefnemers door templates en instrumenten ter beschikking te stellen:

Financiering

De modaliteiten voor de subsidiëring van de zorgraden zijn geregeld in het besluit van 17 mei 2019 voor de erkenning en subsidiëring van de zorgraden (rechtsboven op deze pagina). 

Zorg en Gezondheid heeft ook de kosten die in aanmerking komen als personeelskost opgelijst docx bestandPersoneelskosten zorgraden20210202.docx (26 kB) .

Meer info

Als je vragen hebt, kijk dan eerst eens op de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Ondervind je problemen om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de (voorlopige) zorgraad, of wil je nog beter doen? Hier is de inspiratiegids.