Pasop

Pasop

09 233 47 67

Dit is een organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij sekswerkers in Vlaanderen.

De organisatie treedt op als penvoerende organisatie van een samenwerkingsverband dat bestaat uit PASOP vzw en GHAPRO vzw.

Locatie

Pasop vzw
Brabantdam 100B
9000 Gent
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2017 – 31 december 2021

Budget

457.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Doelgroepen

Sekswerkers in Vlaanderen

Resultaatgebieden

  1. Het aanbod van informatie, documentatie en advies
  2. de ontwikkeling van methodieken
  3. disseminatie van methodieken
  4. de ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van deskundigheidsbevordering
  5. uitvoering van methodieken