Partnerorganisaties

Partnerorganisaties zijn organisaties met expertise in een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. Zij vormen een kern binnen een expertisenetwerk op het vlak van ziektepreventie, gezondheidsbevordering of gegevensbeheer over gezondheidszorg.

Partnerorganisaties ondersteunen de Logo's, de organisaties met terreinwerking, de individuele zorgaanbieders en anderen die instaan voor het veldwerk. Ze verstrekken onder andere informatie en advies, ontwikkelen methodieken en materialen, en ondersteunen de implementatie en het gebruik ervan.

De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en een partnerorganisatie wordt vastgelegd in een meerjarige beheersovereenkomst en geconcretiseerd in jaarplannen en bijhorende begroting.

Diabetes Liga
Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
016 32 00 51 (di, woe en do van 9u30-11u)
016 33 69 70
Free Clinic
03 201.12.60
03 201.12.99
Instituut Tropische Geneeskunde
Kind en Gezin
02 533 12 11
02 534 14 48
Sciensano – Epidemiologie en Surveillance
Vlaams Instituut Gezond Leven
02 442 49 49
Vlaams Instituut Mondgezondheid - GezondeMond
Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
016 33 68 81