Palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert 15 palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.

Een palliatief netwerk of samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband rond palliatieve zorg tussen verschillende zorgverleners en zorgvoorzieningen in een bepaalde regio. Het netwerk biedt advies, informatie, ondersteuning en coördinatie aan alle zorgverleners die met palliatieve zorg te maken krijgen. Het doel is ervoor te zorgen dat de patiënt op een menswaardige manier kan sterven in de omgeving waar hij dat wenst.

Het netwerk voert de volgende opdrachten uit:

  • de zorg- en hulpverlening rond een patiënt zo efficiënt mogelijk coördineren;
  • raad geven aan hulp- en zorgverleners, ondersteuning en begeleiding bieden aan palliatieve patiënten en hun nabestaanden, in samenspraak met hun vertrouwde zorg- en hulpverleners;
  • vorming organiseren voor zorg- en hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen. Een palliatieve deskundige zorgt mee voor de deskundigheidsbevordering;
  • de bevolking inlichten over de beschikbare mogelijkheden in de palliatieve zorg.

Elk palliatief samenwerkingsverband heeft een multidisciplinaire begeleidingsequipe.