Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, erkend door Zorg en Gezondheid, 2021

Type voorziening Aantal erkende voorzieningen* Erkende eenheden**  Programmatie eenheden**
Algemene ziekenhuizen (AZ) 53 ziekenhuizen
(met 100 campussen)
29.206 bedden (incl K-bedden en incl SP Psyger-bedden) 38.018 bedden (excl K-bedden maar incl SP Psyger-bedden)
Revalidatieziekenhuizen (REVAZ) 8 ziekenhuizen 1.003 bedden
Centra menselijke erfelijkheid 4    
Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ) 31
(met 44 campussen)
10.035 bedden (incl K-bedden en incl Psyger-bedden) 14.452 bedden (excl K-bedden maar incl SP Psyger-bedden)
Kinderpsychiatrie (K-bedden AZ + PZ)   639 bedden 690 bedden
Psychogeriatrie (SP Psyger-bedden AZ + PZ)   908 bedden 1.525 bedden
Psychiatrische verzorgingstehuizen 23
(met 41 campussen)
1.835 opnamecapaciteit 3.977 opnamecapaciteit
Beschut Wonen  38
 
2.922 begeleidingscapaciteit 3.315 begeleidingscapaciteit
Centra voor geestelijke gezondheidszorg  20
(met 91 vestigingen)
   

* Zowel Vlaams Gewest en voor zover de instellingen door de Vlaamse overheid erkend worden ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
** Voor de erkende eenheden en de programmatie van de erkende eenheden is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor het Vlaamse Gewest.