Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2019

Type voorziening Aantal erkende voorzieningen* Erkende eenheden**  Programmatie eenheden**
Algemene ziekenhuizen (AZ) 68 ziekenhuizen
(met 124 campussen)
30.325 bedden 37.568 bedden
Revalidatieziekenhuizen (REVAZ) 8 ziekenhuizen 1.003 bedden
Centra menselijke erfelijkheid 4    
Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ) 32
(met 44 campussen)
10.050 bedden 14.285 bedden
Kinderpsychiatrie (AZ + PZ)   639 bedden 682 bedden
Psychogeriatrie (AZ + PZ)   908 bedden 1.507 bedden
Psychiatrische verzorgingstehuizen 24
(met 44 campussen)
1.848 plaatsen 3.932 plaatsen
Beschut Wonen  45
(met 831 vestigingen)
2.928 plaatsen 3.276 plaatsen
Centra voor geestelijke gezondheidszorg  20
(met 88 vestigingen)
   

* Zowel Vlaams Gewest en voor zover de instellingen door de Vlaamse overheid erkend worden ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
** Voor de erkende eenheden en de programmatie van de erkende eenheden voor de ziekenhuizen is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor het Vlaamse Gewest, erkenning situatie op 31/12/2018, programmatie op basis van bevolkingsgegevens van 1/01/2018.