Overzicht aanbod thuiszorg

Overzicht aanbod thuiszorg, erkend door Zorg en Gezondheid, 2021

Type organisatie Aantal organisaties Erkende uren/VTE Programmatie
Diensten voor gezinszorg
logistiek personeel
doelgroepwerknemers
100

122,98 VTE
24.776.520 uren

Diensten voor logistieke hulp
logistiek personeel
doelgroepwerknemers

15  
9,5 VTE
0,0 VTE
--

Diensten voor gastopvang

3 49.227 uren 6

Diensten oppashulp

58 1.256.929 uren 66

Diensten voor thuisverpleging

192   --

Lokale dienstencentra

270   619

Regionale dienstencentra

2   --

Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

6   6

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

22 536,07 VTE 636,40 VTE

De diensten voor logistieke hulp en de regionale dienstencentra zijn niet meer opgenomen in het nieuwe Woonzorgdecreet (uitdovend scenario). De erkenning van deze diensten vervalt in 2023. De diensten voor logistieke hulp zullen een samenwerking aangaan met een erkende dienst voor gezinszorg of zelf een erkenning aanvragen. De regionale dienstencentra zijn op 2 centra na geïntegreerd binnen de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds.