Overzicht aanbod thuiszorg

Overzicht aanbod thuiszorg voor het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 2019

Type organisatie Aantal organisaties Erkende uren/VTE Programmatie
Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
logistiek personeel
doelgroepwerknemers
102 18.062.732 uren
2827,71 VTE
133,98 VTE
23.927.656 uren

Diensten voor logistieke hulp
logistiek personeel
doelgroepwerknemers

23  
9,5 VTE
0,0 VTE
600

Diensten voor gastopvang

3   6

Diensten oppashulp

58   66

Diensten voor thuisverpleging

191   --

Lokale dienstencentra

262   613

Regionale dienstencentra

60   67

Gebruikers en mantelzorgers

6   6

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

23 489,09 VTE 642,60 VTE