Overzicht aanbod ouderenzorg

Overzicht aanbod residentiële ouderenzorg, erkend door Zorg en Gezondheid, 2021

Type voorziening

Aantal erkende voorzieningen en erkenningen in onderzoek Erkende eenheden en erkenningen in onderzoek  Programmatie-eenheden 
Woonzorgcentra (WZC) 826 83.248 woongelegenheden  programmatie opgeschort tot 2025
Woonzorgcentra met een bijkomende erkenning (WZC-BE) 753 50.659  woongelegenheden  specifieke jaarlijkse planningsvergunning
Centra voor kortverblijf (CVK) 484 2.551 verblijfseenheden programmatie opgeschort tot 2025
Centra voor dagverzorging en dagopvang (CDV en CDO)* 363 323 centra 378 centra
Groepen van assistentiewoningen (GAW) 876 31.839 wooneenheden geen programmatie meer bepaald sinds 2013
Centra voor herstelverblijf (CVH) 11  705 verblijfseenheden maximaal 1.500 verblijfseenheden

*  Dit cijfer is een optelling van CDV (= erkenning centrum voor dagverzorging) en CDO (= bijkomende erkenning als centrum voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg).