Overnamedecreet van 6 juli 2018 en uitvoeringsbesluit met bijlagen

Overnamedecreet

pdf bestandOvernamedecreet van 6 juli 2018 (168 kB): Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieconventies en revalidatieziekenhuizen

Het zogeheten "overnamedecreet" (of "intervaldecreet" of "overgangsdecreet") garandeert vanaf 1/1/2019 de continuïteit en de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatievoorzieningen, de revalidatieziekenhuizen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging tot ze deel kunnen uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming. Het overnamedecreet neemt grotendeels de huidige financiering van deze sectoren over in afwachting van de inkanteling in de Vlaamse sociale bescherming.

Meer over deze overname en het overnamedecreet

Uitvoeringsbesluit met bijlagen