Overname van de RIZIV-webtoepassing ouderenzorg door Zorg en Gezondheid

Vanaf 2019 zal de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning binnen de context van de Vlaamse sociale bescherming verlopen en neemt Zorg en Gezondheid de dienstverlening over van de federale overheid.

Om de continuïteit te garanderen, zullen we gebruik blijven maken van de RIZIV-webtoepassing (op de website van het RIZIV). De RIZIV-webtoepassing behoudt grotendeels dezelfde functionaliteiten, maar wordt een Vlaamse webtoepassing met enkele belangrijke wijzigingen en een nieuwe naam, nl. “RaaS”. Deze wijzigingen zullen wij later in het jaar communiceren.

Wijzigingen aan de toepassing vanaf juli 2018

Met het oog op het berekenen van de tegemoetkomingen voor facturatiejaar 2019, zullen we ook begin juli enkele aanpassingen doorvoeren aan de webtoepassing.

Tijdelijk onbeschikbaar

De webtoepassing zal worden geüpdatet vanaf 30 juni 2018. Vanaf dat moment zal een boodschap zichtbaar zijn waarin wordt meegedeeld dat de webtoepassing tijdelijk niet beschikbaar is. Begin juli zal deze terug beschikbaar worden met nieuwe functionaliteiten.

Inloggen met elektronische identiteitskaart

  • Toegang tot de webtoepassing gebeurt niet meer via token.
  • De medewerkers van uw ouderenvoorziening die toegang mogen hebben tot de webtoepassing, zullen moeten inloggen via eHealth, met elektronische identiteitskaart.
  • Het toegangsbeheer instellen kunt u doen vanaf begin juli.

Aanpassingen in de webtoepassing

Voor de referentieperiode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 dient u de gegevens voor uw ouderenvoorziening in te geven in de RIZIV-webtoepassing. Vanaf juli 2018 zullen voor u reeds kleine aanpassingen in de huidige webtoepassing zichtbaar zijn. Enkele van deze aanpassingen betekenen een vereenvoudiging of een hulp voor u.

De belangrijkste wijziging: termijn om gegevens te wijzigen

De huidige termijn waarbinnen ouderenvoorzieningen kunnen vragen om gegevens te wijzigen van de al bevestigde referentieperiode, wijzigen we van één jaar naar 30 dagen.

Proces van berekenen en communiceren

De overname van de RIZIV-webtoepassing door Vlaanderen wijzigt het proces van berekenen en communiceren van de tegemoetkomingen voor 2019. Het zal als volgt verlopen:

Stap 1

Zorg en Gezondheid zal in de eerste helft van december 2018 de volgende tegemoetkomingen berekenen en communiceren naar de ouderenvoorzieningen:

  • tegemoetkoming woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf;
  • tegemoetkoming dagverzorgingscentrum met bijzondere erkenning;
  • tegemoetkoming ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’;
  • tegemoetkoming ‘derde luik’. 

Voor alle ouderenvoorzieningen die op 16 november 2018 nog niet alle gegevens hebben aangeleverd, passen we een vermindering toe van 25% op de tegemoetkoming woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf en de tegemoetkoming dagverzorgingscentrum met bijzondere erkenning.

Stap 2

De ouderenvoorzieningen hebben vervolgens uiterlijk tot 20 december 2018  de tijd om aan Zorg en Gezondheid een heropening van één of verschillende trimesters van de referentieperiode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 te vragen. Dit doet u door een bericht te sturen naar raas@zorg-en-gezondheid.be.

Stap 3

Na de heropening van een trimester heeft de ouderenvoorziening tot 10 januari 2019 de tijd om wijzigingen aan te brengen aan de gegevens van de referentieperiode.

Stap 4

In de periode van 11 januari 2019 tot 18 januari 2019 zal Zorg en Gezondheid de tegemoetkomingen opnieuw berekenen en communiceren naar de ouderenvoorzieningen. Hierna zal het niet meer mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen. Er werden aanpassingen aan de RIZIV-webtoepassing aangebracht om u hierover duidelijk te informeren.

Deze werkwijze zal ervoor zorgen dat ouderenvoorzieningen meteen het correcte bedrag van de tegemoetkoming woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf en de tegemoetkoming dagverzorgingscentrum met bijzondere erkenning in 2019 kunnen factureren aan de zorgkassen, zonder dat we nadien nog regularisaties moeten doorvoeren. Het zal eveneens toelaten dat we meer correcte bedragen van reëel te verwachten uitgaven voor de maatregelen ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ en ‘derde luik’ kunnen meenemen in het proces van de begrotingsaanpassing 2019.

Stap 5

Ten slotte zal Zorg en Gezondheid in de periode van 11 januari 2019 tot 25 januari 2019 controleren of het personeel dat u in een zorgberoep heeft aangegeven, ook gekend is in de databank van de zorgberoepen.

Deze controle is nodig om eventuele onregelmatigheden tijdig op te kunnen vangen in:

  • ofwel een gecorrigeerd bedrag van de tegemoetkoming woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf en de tegemoetkoming dagverzorgingscentrum met bijzondere erkenning vooraleer de eerste facturering aan de zorgkassen een feit wordt;
  • ofwel gecorrigeerde bedragen van de tegemoetkomingen ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ en ‘derde luik’ vóór de betaling.

 

Contact

Vragen over de aanpassingen aan de webtoepassing? financieringouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be