Oproep kandidaatstelling - Beheersovereenkomst Partnerorganisatie en Organisaties met terreinwerking Preventie

  • 17 december 2020

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van meerdere beheersovereenkomsten met een partnerorganisatie en met organisaties met terreinwerking. Organisaties die één of meerdere van deze beheersovereenkomsten ambiëren, worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen.

Zorg en Gezondheid organiseert verschillende informatiesessies over deze oproepen. Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Een verslag met de vragen en de antwoorden zal nadien op de website van Zorg en Gezondheid worden gepubliceerd. Buiten deze informatiesessies wordt geen bijkomende informatie over deze oproep verstrekt. Het is nodig zich op voorhand voor deze infosessies in te schrijven.

Informatiesessies

Alle informatiesessies vinden online via Teams plaats.

Oproep voor een partnerorganisatie seksuele gezondheid

Dinsdag 26 januari 2021 om 14u.
Verslag van de infosessie

pdf bestandoproep_PO_SG_2020_verslag_infomoment_20210126.pdf (94 kB)

Oproep voor een organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij sekswerkers

Donderdag 28 januari 2021 om 10u.
Verslag van de infosessie

pdf bestandoproep_OT_sekswerkers_2020_verslag_infomoment_20210128.pdf (111 kB)

Oproep voor een organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij sub-Saharaanse Afrikaanse migranten

Donderdag 28 januari 2021 om 14u.
Verslag van de infosessie
pdf bestandoproep_OT_subSahAfr_migranten_2020_verslag_infomoment_20210128.pdf (94 kB)

Kandidaatstelling

Kandidaten kunnen een dossier indienen tot 15 maart 2021 om 24u.

Het is verplicht om daarbij de procedure te volgen zoals beschreven in de oproep, o.a. aan de hand van het formulier voor het indienen van een dossier na een oproep.

Stuur uw voorstel naar preventievegezondheidszorg@vlaanderen.be.


Documenten

Oproep voor partnerorganisatie seksuele gezondheid

Oproep voor organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij sekswerkers

Oproep voor organisatie met terreinwerking voor seksuele gezondheid bij sub-Saharaanse Afrikaanse migranten