Oproep deelname behoeftebevraging 'gezondheid in ruimtelijk beleid'

  • 18 juni 2020

Campagnebeeld Gezonde publieke ruimteBent u professioneel bezig met ruimtelijk beleid? Dan nodigen we u graag uit om deel te nemen aan onze behoeftebevraging. Op die manier willen we nagaan welke vorm van ondersteuning best ontwikkeld wordt om gezondheid beter en meer te integreren in het ruimtelijk instrumentarium in Vlaanderen.

De bevraging wordt georganiseerd door VITO en het Vlaams Instituut Gezond Leven in opdracht van Zorg en Gezondheid.

De bevragingsmomenten vinden plaats (via videochat) in de loop van juli en augustus. We verwachten hiervoor van u geen voorbereidend werk.

Schrijf u via dit formulier in om deel te nemen. We contacteren u dan spoedig voor een afspraak.