Ook bij een pandemie kunnen ouderen rekenen op kwalitatieve palliatieve zorg

  • 10 april 2020

Als de patiënt niet meer kan genezen, is het belangrijk om te zorgen voor maximaal comfort, voor een goede symptoomcontrole en palliatieve zorg. Daarnaast is een open communicatie en de mogelijkheid om afscheid te nemen cruciaal.

In de eerste plaats is het gesprek met de oudere en de familie belangrijk zodat ze zelf geïnformeerde beslissingen kunnen maken over hun toekomstige zorg. Daarnaast zijn de volledige gezondheid en kwetsbaarheid belangrijke prognostische factoren die mee in rekening moeten gebracht worden.
Voldoende aandacht voor de multipathologie en voor het behandelen van andere aandoeningen en symptomen bij kwetsbare ouderen, ook als ze niet het gevolg zijn van COVID-19, is noodzakelijk. Bij deze inschatting is de gecombineerde expertise van de huisarts, CRA-arts, geriater en (referentie)verpleegkundigen en palliatieve teams onontbeerlijk.

E-courses

Howest Verpleegkunde ontwikkelde, in samenspraak met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel 2 e-courses: 

Een e-course rond vroegtijdige zorgplanning werd eerder al gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijn Stichting.

Deze e-courses zijn gebaseerd op:

  • het advies van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie omtrent de beslissing tot opname in het ziekenhuis en i.v.m. symptoomcontrole en palliatieve zorg bij een kwetsbare oudere met Covid-19
  • de richtlijnen (o.a. rond vroegtijdige zorgplanning, dyspnoe en palliatieve sedatie) van www.pallialine.be

Dank aan alle zorgverstrekkers (verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, onderhoudsmedewerkers, keukenpersoneel, …) die dagelijks een warme, persoonlijke zorg bieden aan onze meest kwetsbaren.