Onkostenvergoeding stage student verpleegkunde

U komt als recent gediplomeerde bachelor in de verpleegkunde in aanmerking voor de uitbetaling van een eenmalige onkostenvergoeding voor de stage die u verrichtte tijdens het opleidingsjaar 2020-2021.

Wie?

Alle studenten die in het academiejaar 2020-2021 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behalen van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten komen in aanmerking voor een eenmalige onkostenvergoeding, ongeacht de nationaliteitsvoorwaarden of het ontvangen van andere studietoelagen. 

Wat?

De éénmalige onkostenvergoeding van 1000 euro is een tegemoetkoming om kosten zoals vervoer, parking en maaltijden, die de achthonderd uur extra stage met zich meebrachten, te compenseren.

Hoe?

Elke rechthebbende zal een brief ontvangen met een aanvraagformulier, dat u ons kan terugbezorgen via het volgende e-mailadres;

verpleegkundigen@vlaanderen.be

Het aanvraagformulier, moet, op straffe van verval van het recht op de vergoeding, uiterlijk op 30 november 2021 aan het agentschap Zorg en Gezondheid worden terugbezorgd.

Wanneer?

U mag de vergoeding op uw rekening verwachten ten laatste 31 december 2021.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft, kan u deze steeds stellen via volgend e-mailadres of aan de Infolijn 1700:

verpleegkundigen@vlaanderen.be

Indien u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden omdat u geen student verpleegkunde bent, nog niet volledig afgestudeerd bent of een opleiding van minder dan 240 studiepunten heeft gevolgd, gelieve ons dit dan ook te melden via bovenstaand e-mailadres, zodat wij uw naam van de lijst kunnen verwijderen.