Onderzoek tot bepalen van richtlijnen voor een transparante sectorspecifieke boekhouding voor de residentiële ouderenzorg

Zorg en Gezondheid heeft onderzoekers van de Universiteit Gent (Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit) gevraagd om de nodige inzichten te bezorgen met het oog op het uitwerken van verdere richtlijnen voor de implementatie van een analytische boekhouding bij de residentiële ouderenzorgvoorzieningen en dit met respect voor hun diversiteit in rechtsvormen.

Financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie vormen immers een belangrijk actiepunt in het nieuwe decreet betreffende de woonzorg.

In het kader hiervan wordt de nood benadrukt aan een transparante, sectorspecifieke boekhouding met een leesbaar onderscheid tussen woon-, leef- en zorgkost. Een dergelijke transparante sectorspecifieke boekhouding moet bovendien zowel voor de Vlaamse overheid als voor de  voorzieningen zelf een meerwaarde betekenen en nuttige informatie aanleveren. De opzet van een analytische boekhouding en rapportering zien we als een middel om alvast de financiële transparantie te bewerkstelligen. Aan de hand van deze boekhouding kunnen de kosten en opbrengsten van de voorzieningen worden opgesplitst per activiteitencentrum en verkrijgt men binnen deze activiteitencentra ook meer inzicht in de samenstellende componenten van deze kosten en opbrengsten.

Het pdf bestandeindrapport van het onderzoek over richtlijnen voor een boekhouding voor de residentiële ouderenzorg (1.27 MB) bestaat uit volgende onderdelen:

  • Luik 1: Inventarisatie en analyse van de verschillende juridische kaders waarbinnen de residentiële ouderenzorgvoorzieningen opereren.
  • Luik 2: Welke informatie moet de analytische boekhouding kunnen aanleveren zowel ten behoeven van de Vlaamse overheid als voor de voorzieningen zelf.
  • Luik 3: Voorstellen betreffende de technische uitwerking van de analytische boekhouding
  • Luik 4: Hoe wordt de rapportering van de analytische boekhouding het best doorgegeven
  • Luik 5: Stappenplan met het oog op de ontwikkeling en uitrol van de nieuwe richtlijnen voor een transparante analytische boekhouding.

Onderzoekers:
Prof. dr. J. Christiaens
Christophe Vanhee

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
Sint-Pietersplein 7
9000 Gent