Nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerstelijn (februari 2020)

Edito

Programmamanager voor de reorganisatie Stef Steyaert:

Programmamanger voor de reorganisatie Stef Steyaert van het bedrijf Levuur

Het is een tijdje geleden dat u nog nieuws van ons kreeg over de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen. Met deze nieuwsbrief nemen we de draad weer op.  2020 wordt het jaar waarin de zorgraden formeel erkend zullen worden. Vele zorgraden hebben hier niet op gewacht om in actie te schieten. We zien mooie projecten rond vaccinatie, het stimuleren van goede praktijken via ELZ-awards, participatie in projecten rond zorggeletterdheid of intergemeentelijke preventiewerkers... 

VIVEL is meer dan op kruissnelheid en heeft haar ondersteuningsopdracht naar het veld helemaal opgenomen, getuige daarvan de succesvolle leer- en deeldagen eind november vorig jaar. 

En ook het hervormingsprogramma gaat verder: een centraal project dit jaar zijn uiteraard de pilootprojecten voor de vorming van de regionale zorgplatformen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief. Daarnaast werken we ook verder aan het digitaal zorg- en ondersteuningsplan, de toekomstige aanpak van zorgcoördinatie en casemanagement, de sociale kaart, GBO... 

En vanaf nu zullen we dus deze nieuwsbrief gebruiken om u geregeld de laatste stand van zaken te bezorgen.

Regionale zorgplatformen

Op 11 november hebben we 11 projectvoorstellen ontvangen voor de pilootprojecten voor de vorming van de regionale zorgplatformen. De projectgroep met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken teams van Zorg en Gezondheid en het Departement WVG  beoordeelden alle ontvankelijke voorstellen. 3 voorstellen voldeden helaas niet aan de ontvankelijkheidscriteria.  Finaal weerhielden we 4 voorstellen: de regionale zorgzones 3 (Halle-Vilvoorde), 6 (Kempen), 8 (Oost-Limburg) en 9 (Waas en Dender).
 
Op dinsdag 14 januari kwamen de 4 geselecteerde pilootprojecten voor een eerste maal samen voor een kick-off.  Op het programma: kennismaken, scherp zetten van het kader voor de pilootprojecten, van daaruit het herformuleren van de initiële projectvoorstellen en oplijsten van mogelijk nog te betrekken actoren bij het pilootproject. 
 
Vanaf nu plannen we geregelde bijeenkomsten met de 4 pilootprojecten om uit te wisselen, van elkaar te leren en inzichten te verzamelen die ons na de zomer zullen helpen om te starten met de opmaak van een uitvoeringsbesluit voor de regionale zorgplatformen.
 
Op dinsdag 19 mei plannen we een eerste bijeenkomst waarop we alle betrokken actoren in de andere regionale zorgzones willen informeren over de stand van zaken in de pilootprojecten. We weten inmiddels dat ook in andere zones de betrokken partners elkaar opzoeken en ook zonder goedgekeurd pilootproject aan de slag gaan. Dat is een goede zaak, we juichen dit toe, maar we willen uiteraard ook vermijden dat er binnen sommige regionale zorgzones wordt ingezet op verkeerde sporen. Vandaar dat we het nuttig vinden om relatief vroeg in het proces de reeds opgedane inzichten voor te stellen en te delen. 

Noteer dus alvast deze datum in uw agenda, meer informatie volgt in de loop van april.

Lerend Netwerk voor de Zorgraden

VIVEL organiseert binnenkort haar tweede event voor het Lerend Netwerk van zorgraden. 

In samenwerking met de Health and Care beurs nodigt VIVEL je uit op donderdag 23 april 2020. Tussen 9u15 en 16u30 biedt VIVEL jullie een boeiend programma in Flanders Expo Gent:

  • wat kan VIVEL voor jou kan betekenen?
  • hoe ga je als zorgraden effectief aan de slag met de Zorgatlas 2.0?
  • wat is de stand van zaken van de ziekenhuisnetwerken?
  • hoe staat het met E-health in Vlaanderen?

Laat je inspireren door goede voorbeelden van samenwerking tussen de eerste en tweede lijn en ontmoet de medewerkers van VIVEL en je collega’s uit de andere zorgraden en uit de tweede lijn. Je kan er meteen ook rondneuzen op de Health and Care beurs.

Meer info en inschrijvingsmogelijkheden volgen op www.vivel.be.

Brochure voor zorgraden op komst

Een brochure met meer uitleg over de opdrachten van de zorgraden zit in de laatste rechte lijn.

Op basis van een reeks gesprekken met mensen van Zorg en Gezondheid en het departement, SEL- en LMN-medewerkers, transitiecoaches en trekkers binnen lokale besturen ging een copywriter aan de slag. Daarna hield een werkgroep met vertegenwoordigers van het werkveld de tekst nog eens kritisch tegen het licht. Met hun feedback legt een copywriter momenteel de laatste hand aan de teksten.  

De brochure is gericht op de leden van de zorgraden. De brochure staat stil bij de verschillende opdrachten en geeft voorbeelden van hoe die in te vullen. Goede praktijkvoorbeelden biedne illustraties. 

Waarschijnlijke verschijnt de brochure in de tweede helft van maart, uiterlijk begin april. Via deze nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.