Nieuws

  • 10 februari 2021

Eerste reactie Zorg en Gezondheid op reportage Pano: aantijging over de aanbesteding zijn ongegrond

De reportage van Pano vandaag over het contactonderzoek beweert dat de aanbesteding over dit contactonderzoek niet correct verlopen zou zijn en zonder mededinging. Dit is manifest onjuist. Ook het zogezegde aanbod van de firma Harvest Communications om de opdracht aan 27 euro/uur uit te voeren, is een luchtkasteel. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de opdrachtgever is voor deze aanbesteding, heeft van Pano ook niet de kans gekregen op deze aantijgingen te reageren.
  • 29 januari 2021

Woonzorgcentra kunnen sneltesten inzetten voor bezoek

Vanaf maandag 1 februari kunnen de woonzorgcentra bezoekers testen op COVID-19 met de sneltesten die ze van de Vlaamse overheid krijgen. Bezoekers die positief testen, krijgen dan uiteraard geen toegang tot het woonzorgcentrum. Met de dreiging van een mogelijke derde golf en meer besmettelijke varianten, kunnen woonzorgcentra zo een extra veiligheidsstap inbouwen. Het gebruik van de sneltesten is vrijwillig, zowel voor de woonzorgcentra als voor de bezoekers.
  • 18 januari 2021

Vlaamse overheid lanceert nieuwe e-learning infectiepreventie voor zorg- en welzijnssector

De impact van COVID-19 benadrukt hoe belangrijk voorzorgsmaatregelen zijn en hoe essentieel het is om richtlijnen correct op te volgen om zo besmetting te voorkomen. Om nog meer in te zetten op kennis en ervaring rond infectiepreventie lanceert de Vlaamse overheid in samenwerking met Hogeschool Vives en Infolearn op 18 januari ZWIeP als een nieuwe e-learning voor de professionele zorgverleners uit de zorg- en welzijnssector.
  • 26 januari 2021

Twee jaar screening draagt bij tot vroege diagnose bij 23 baby’s met mucoviscidose

125.732 pasgeborenen werden in de periode 2019-2020 gescreend op mucoviscidose. 72 baby’s hadden een afwijkend screeningsresultaat. Bij 23 van hen werd de diagnose van mucoviscidose gesteld.    
  • 8 januari 2021

Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht goed

Het uitvoeringsbesluit dat uitvoering moet geven aan het nieuwe decreet inzake preventieve gezondheidsbeleid en de organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek geeft de mogelijkheid aan lokale besturen om effectief controle te doen op het naleven van de quarantaineplicht. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is tevreden dat de Vlaamse Regering het besluit heeft goedgekeurd nu het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie binnen is: ‘Lokale besturen zullen weten wie, waar en voor hoe lang in tijdelijke quarantaine moet. De burgemeesters krijgen dus een extra instrument in handen om de COVID-19 epidemie op hun grondgebied te bestrijden.’
  • 29 januari 2021

Mobiele testteams inzetbaar in elke Vlaamse provincie

Bij uitbraken van COVID-19 in organisaties of buurten, al dan niet met een variant van het virus, moet het mogelijk zijn om na een risico-inschatting snel en breed te testen. Mobiele testteams maken dat mogelijk als dat via de gewone testcentra niet georganiseerd kan worden. Vanaf 1 februari zal er in elke Vlaamse provincie zo’n mobiel testteam inzetbaar zijn.   
  • 19 januari 2021

Vrijwilligers voor vaccinatiecentra kunnen zich melden via ‘Help de Helpers’

Via het platform ‘Help de Helpers’ zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen de voorbije maanden op zoek gegaan naar vrijwilligers of extra werkkrachten om ondersteuning te bieden in de strijd tegen COVID-19.
  • 6 januari 2021

Coronalert werkt vanaf 6 januari samen met corona-apps van andere EU-landen

De app Coroalert kan nu ook meldingen over besmette personen delen en ontvangen van de corona-apps van een aantal andere EU-landen, waaronder Duitsland, Spanje en Nederland.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid