Nieuws

  • 22 juni 2021

Inventariscampagne in heel Vlaanderen - ondertussen bijkomende metingen in 4 nieuwe gebieden

De Vlaamse Regering en opdrachthouder Karl Vrancken hebben de burgemeesters en provinciegouverneurs aangeschreven met de dringende vraag om mee te helpen in het opstellen van een actuele lijst van mogelijke gebieden waar sprake zou kunnen zijn van een PFAS-verontreiniging. In afwachting van deze lijst, werden op verschillende plaatsen metingen gedaan naar het PFOS-gehalte in de bodem. Voor de sites in Willebroek, Mechelen en in de buurt van brandweeroefenterreinen, gelden vergelijkbare voorzorgsmaatregelen als eerder in en rond Zwijndrecht. Voor de luchtmachtbasis van Kleine Brogel is bijkomend onderzoek nodig.
  • 16 juni 2021

Start waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan

Vanaf vandaag, 16 juni, wordt warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan met adviezen om mensen te beschermen tegen de zon en hitte. Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan. Alle tips en adviezen zijn te vinden op www.warmedagen.be. 
  • 11 juni 2021

Zorgzame buurten als krachtig verhaal voor nabije en warme zorg

De coronacrisis heeft het voorbije jaar duidelijk gemaakt dat de buurt waarin we wonen zeer belangrijk kan zijn voor de mensen. Investeren in een zorgzame buurt die aansluit in bij de huidige wensen en noden van mensen zal belangrijk zijn voor de toekomst. In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht voorziet de Vlaamse Regering de komende jaren de nodige middelen om zorgzame buurten een boost te geven en inspirerend te zijn voor andere initiatieven in heel Vlaanderen.
  • 16 juni 2021

PFOS - Opdrachthouder gaat van start, informatiewebsite PFOS-verontreiniging online

De Vlaamse Overheid lanceert vandaag een nieuwe website met informatie over de PFOS-verontreiniging in de Antwerpse regio.
  • 14 juni 2021

Voorzorgsmaatregelen voor de regio Zwijndrecht afgekondigd in afwachting van meer meetresultaten

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft aanbevelingen opgesteld voor zogeheten “no regret”-maatregelen of voorzorgsmaatregelen in de regio Zwijndrecht.
  • 1 juni 2021

Oproep ‘Samen MENS’ groot succes

Tot en met 6 mei konden organisaties uit de thuiszorg en residentiële zorg zich kandidaat stellen voor de oproep ‘Samen MENS’.
  • 16 juni 2021

Vanaf 1 juli ‘covid safe’ reizen in de EU met het COVID-certificaat

Vanaf 1 juli wordt reizen binnen de Europese Unie vlotter dankzij het persoonlijke COVID-certificaat. Wie gevaccineerd is, recent een negatieve COVID-test aflegde of is hersteld na een positieve COVID-test, zal met het certificaat vanaf 1 juli kunnen aantonen dat hij ‘covid safe’ is om te reizen. Je kan je certificaten downloaden via de CovidSafeBE-app of via overheidswebsites als mijngezondheid.be of Mijn Burgerprofiel.
  • 14 juni 2021

Ben jij de voedselveranderaar die de Vlaamse overheid zoekt?

In het kader van de Vlaamse voedselstrategie lanceert minister Crevits met Go4Food een oproep naar ‘voedselveranderaars’. Gezond Leven en Zorg en Gezondheid zetten hierbij ook in op de promotie van gezonde voeding, in het bijzonder naar kwetsbare doelgroepen zoals mensen in armoede, jonge kinderen of ouderen.
  • 1 juni 2021

Nieuw meetinstrument in in de thuiszorg en voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Na jarenlang onderzoek en voorbereiding zullen de Vlaamse diensten gezinszorg, de diensten voor maatschappelijk werk en de OCMW’s vanaf 1 juni met een ander en beter instrument de zorgzwaarte van hun cliënten meten in de thuiszorg: de BelRAI Screener. Dit lijkt een technisch gegeven, maar het is een historische mijlpaal in de uitbouw van een Vlaamse Sociale Bescherming.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid