Nieuws

  • 13 april 2022

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 4 april 2022

4.104 Vlamingen krijgen retroactief zorgbudget zwaar zorgbehoevenden toegekend

Sinds 1 juni 2021 vervangt de  BelRAI Sceener de vroegere Bel-profielschaal voor de toekenning van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de thuissituatie. Dit budget bedraagt 130 euro per maand.
  • 22 maart 2022

Vlaanderen bepaalt voor het eerst subquota voor arts- en tandarts-specialisten

In juni vorig jaar werd het startschot gegeven van de Vlaamse planningscommissie. Deze commissie adviseert de Vlaamse Regering over de toegang tot de gezondheidsberoepen en stemt het medisch aanbod af op de specifieke Vlaamse noden. De Vlaamse Regering heeft voor het eerst sinds het deze bevoegdheid heeft de subquota voor het afstudeerjaar 2025 voor arts-specialisten en tandarts-specialisten bepaald. Bevoegd minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke heeft daarbij het advies van de Vlaamse planningscommissie integraal gevolgd.
Vrouw onder parasol
  • 11 april 2022

Nieuwe overheidscampagne sensibiliseert om verstandig om te gaan met UV bij SMEERWEER

Huidkanker is een van de kankers met de snelst toenemende incidentie ter wereld. De incidentiecijfers in België zijn hier geen uitzondering op. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is blootstelling aan UV-straling. Blootstelling aan UV-straling gebeurt zowel bij blootstelling aan de zon als bij blootstelling tijdens het gebruik van zonnebanken. Tegen de zon kan je je beschermen met drie eenvoudige tips: smeren, kleren en zon weren. Zonnebanken gebruik je beter niet. 
  • 23 maart 2022

Audit naar het contactonderzoek kan met doorgedreven dataonderzoek geen uitspraak doen over fraude

Nadat een klokkenluider vermoedelijke fraude aan het licht bracht bij het callcentrum Mifratel/Yource, gaf Zorg en Gezondheid de opdracht aan de auditor Deloitte om een forensische audit uit te voeren op het contactonderzoek. Daarnaast loopt een gerechtelijk onderzoek naar Mifratel/Yource. De audit, uitgevoerd door Deloitte, onderzocht onafhankelijk de tijdsregistratie en facturatie over het contactonderzoek van de verschillende consortiumleden. De audit kan op basis van dat dataonderzoek geen fraude vaststellen, maar ook niet uitsluiten. Daarnaast wijst de audit op de noodzaak van betere controlemechanismen binnen het contactonderzoek. Die zijn samen met de opstart van de audit ingevoerd.
  • 16 maart 2022

Contactonderzoek blijft bellen naar besmette personen in de gewijzigde test- en quarantainestrategie

Vanaf morgen 17 maart, treedt de gewijzigde test- en quarantainestrategie in werking waarbij hoogrisicocontacten zich niet langer moeten laten testen of in quarantaine moeten gaan. Ook het contactonderzoek past zich aan deze nieuwe strategie aan: besmette personen worden nog steeds opgebeld om hen te informeren over en te helpen bij hun isolatieverplichting, maar er wordt niet langer uitgebreid naar hun contactpersonen of contactplaatsen gevraagd. Wel wordt nog nagegaan of er contact is geweest met kwetsbare plekken, zoals een woonzorgcentrum.
  • 6 april 2022

Nieuwe versie van het Gezondheidskompas gelanceerd

Het gezondheidskompas is een online webapplicatie waarmee Vlamingen gezondheidsrisico’s kunnen testen zoals diabetes en hart- en vaatziektes en advies krijgen waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl. Het kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas door ongeveer 38.000 Vlamingen ingevuld. Deze week wordt een vernieuwde versie gelanceerd.
  • 23 maart 2022

Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen breidt uit met 7 ziektes

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt de kans om via een bloedprik gescreend te worden op aangeboren aandoeningen. Met dat bevolkingsonderzoek worden zeldzame aangeboren ziektes opgespoord nog voor ze zich klinisch uiten, zodat een vroege behandeling kan worden opgestart om ernstige handicaps te voorkomen of het ziekteproces af te remmen. Vanaf 24 maart breidt dat bevolkingsonderzoek in drie fases uit met 7 extra ziektes, waaronder de spierziekte SMA. De uitbreiding is meteen de start van een campagne om ouders te informeren over het belang van vroeg opsporen van die ziektes.
  • 8 maart 2022

Nieuwe vaccinatiegraadstudie meet bijzonder hoge vaccinatiegraden bij kinderen en sterke stijging bij volwassenen

Kinderen en adolescenten in Vlaanderen bleven in 2020 uitzonderlijk goed gevaccineerd. Dat is een van de conclusies van een nieuwe uitvoerige studie naar de vaccinatiegraad in Vlaanderen. Meer en meer zwangere vrouwen laten zich vaccineren tegen kinkhoest en griep.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid