Nieuws

  • 10 december 2020

Vlaams contactonderzoek ruim helft goedkoper dan maximaal voorzien

Het contactonderzoek in Vlaanderen heeft van mei tot november ongeveer 44 miljoen euro gekost. Dat is ruim de helft minder dan de 101 miljoen die maximaal voorzien was voor deze periode. Tot nu toe heeft het contactonderzoek bijna 400.000 personen succesvol telefonisch gecontacteerd, vaak na meerdere pogingen, en zo’n 45.000 huisbezoeken gedaan. Het contactonderzoek bereikt besmette personen en hun contactpersonen zeer volledig en vooral zeer snel, zodat mensen met een hoger risico om besmet te zijn, snel in quarantaine kunnen gaan en zich kunnen laten testen.
  • 2 december 2020

Testcentra in Vlaanderen breiden testafnamecapaciteit fors uit

Wie zich moet laten testen op COVID-19, kan daarvoor een afspraak maken in een zogeheten test- en triagecentrum. Zo zorgen deze centra ervoor dat de individuele huisartsenpraktijken niet overbelast geraken door testafnames. De huisartsenkringen, die deze testcentra organiseren, zijn er de voorbije weken in geslaagd de capaciteit van deze centra meer dan te verdubbelen. De 70 testcentra in Vlaanderen zijn momenteel in staat zo’n 23.000 tests per dag af te nemen mocht dat nodig zijn.
  • 25 november 2020

De inzet van sneltesten in de nationale teststrategie

De Task Force Testing verduidelijkt de strategie over hoe de verschillende soorten testen, PVR-testen en sneltesten, worden ingezet. De PCR-test blijft de gouden standaard. De sneltest en zullen in eerste plaats ingezet worden bij mensen met symptomen en bij bepaalde uitbraken.
  • 3 december 2020

Vaccinatiestrategie geeft voorrang aan woonzorgcentra

De interministeriële conferentie stelde vandaag de vaccinatiestrategie voor ons land voor. De strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden, zal bepaald worden door de snelheid waarmee vaccins geleverd worden. De eerste vaccins zullen voor bewoners en personeel in de woonzorgcentra zijn, daarna volgen de andere residentiële zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn. De eerste vaccins worden al begin januari verwacht, maar in nog beperkte hoeveelheden. Pas in een latere fase zullen er voldoende vaccins beschikbaar zijn om breed en ook bij niet-prioritaire doelgroepen te vaccineren.
  • 1 december 2020

Bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol maar er zijn meer inspanningen nodig om deelname te verhogen

Het Centrum voor Kankeropsporing, dat de Bevolkingsonderzoeken naar kanker coördineert in opdracht van de Vlaamse overheid, heeft zijn jaarrapport 2020 voorgesteld. Dankzij de Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm- en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1.600.000 Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken. We zien dat er een duidelijke stagnatie is van het aantal deelnames. Daarom worden de inspanningen om de deelname te verhogen opgedreven. Zo wordt er vanaf 2021 in een nieuwe mediacampagne meer ingezet op het motiveren tot actie.
  • 24 november 2020

Sociaal akkoord zorg- en welzijnssector met maatregelen vanaf 1 januari 2021

De Vlaamse regering heeft samen met de sociale partners een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025) bereikt dat de Vlaamse zorgsector meer kracht geeft. Voor het totale pakket aan maatregelen is door de Vlaamse Regering met onmiddellijke ingang vanaf 1 januari 2021 een budget van 577 miljoen euro vrijgemaakt voor koopkracht, kwaliteitsmaatregelen en extra personeel. Vlaams minister Beke maakte dit vandaag bekend met onderstaand persbericht. 
schoolstraat
  • 3 december 2020

Gezonder naar school door de schoolstraat

Een schoolstraat kan bijdragen tot een aangenamere leefomgeving en kan gezondheidswinst bieden voor de schoolkinderen, zo blijkt uit een studie van onze Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg. In 5 testschoolstraten in Vlaanderen werden tweemaal eenzelfde set metingen uitgevoerd. Door de meting vóór de inrichting van de schoolstraat te vergelijken met de meting 3 weken na de start van de schoolstraat, werd beoordeeld of er een gunstig effect was van de schoolstraat. Drie weken na de start van de schoolstraat zijn er subtiele, gunstige veranderingen meetbaar op vlak van mobiliteit, luchtkwaliteit, lawaai, gezondheid en welbevinden. Tijdens de testfase ontstond er ook een groot draagvlak bij de ouders om de schoolstraat definitief te maken.
  • 27 november 2020

Nieuw rapport over geboortes in Vlaanderen in 2019

Elk jaar verzamelt en analyseert het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) de cijfers over alle geboortes en bevallingen in Vlaanderen. Het nieuwe jaarrapport met de gegevens voor 2019 is nu beschikbaar.
flowchart testen isolatie en quarantaine
  • 21 november 2020

Mensen zonder symptomen opnieuw testen op COVID-19 na contact met een besmet persoon

Vanaf 23 november 2020 moeten hoogrisicocontacten van besmette personen opnieuw getest worden met een PCR-test. De test gebeurt op 7de dag na het laatste contact met de besmette persoon. Het hoogrisicocontact blijft thuis in quarantaine tot de uitslag van die test. Is de testuitslag negatief, dan stopt de quarantaine. Bij een positieve test gaat de persoon nog eens minstens 7 dagen in isolatie. 
Woordvoerder Zorg en Gezondheid