Nieuws

  • 22 november 2021

Jaarrapport bevolkingsonderzoeken naar kanker 2021

Het preventiebeleid rond kanker van de Vlaamse overheid blijft haar vruchten afwerpen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2021 van het Centrum voor Kankeropsporing, dat de Bevolkingsonderzoek. ankzij de Bevolkingsonderzoeken Borst-, Dikkedarm- en Baarmoederhalskanker krijgen jaarlijks meer dan 1,6 miljoen Vlamingen de uitnodiging om zich te laten onderzoeken.
  • 18 november 2021

Nood aan vrijwilligers?

De vierde coronagolf overspoelt momenteel ons land. Bijgevolg is het weer alle hens aan dek in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorg- en welzijnsinstellingen. Ook in de eerste lijn, de testcentra, etc. kreunen ze onder het vele werk en zijn er handen tekort. 
  • 30 oktober 2021

Coronatest nodig? Ga niet naar je huisarts, wacht op testcode of gebruik de zelfevaluatie tool

Huisartsen worden vandaag overspoeld met vragen over COVID-testen. Hierdoor houden ze onvoldoende tijd over voor de reguliere zorg. Daarom werden een aantal maatregelen genomen om hun werkdruk te verlichten. Als je een hoog risico contact met een besmette persoon had, wacht je best af totdat je een testcode via telefoon, sms of mail ontvangt.  En als je symptomen hebt, kan je vanaf volgende week zelf online nagaan of je je best laat testen en/of een huisarts raadpleegt. Het is dus niet nodig om je huisarts hiervoor te telefoneren of te raadplegen.
  • 19 november 2021

Vlaanderen formuleert nieuwe gezondheidsdoelstelling: 10% minder suïcides tegen 2030

Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Daarmee is de doelstelling van het meest recente actieplan, dat afliep in 2020, gehaald. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog. Daarom formuleerden experten de afgelopen maanden een voorstel van nieuwe doelstelling en een nieuw actieplan.
  • 5 november 2021

Uitzondering op quarantaine en isolatie bij het gevaccineerd zorgpersoneel

Voor gevaccineerd zorgpersoneel is beslist dat zorgpersoneel na een hoog-risicocontact uitzonderlijk kan blijven werken in afwachting van een negatief testresultaat.
  • 30 oktober 2021

3M moet productieprocessen tijdelijk stopzetten

Vandaag legt de Omgevingsinspectie van het Departement Omgeving samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid aan het bedrijf 3M via een veiligheidsmaatregel op om al haar productieprocessen die een emissie van PFAS naar de omgeving kunnen veroorzaken, stop te zetten. De Omgevingsinspectie deelde afgelopen dinsdag haar intentie tot het opleggen van een veiligheidsmaatregel mee aan 3M. Gisteren werd 3M de mogelijkheid geboden om tijdens een hoorzitting haar verweer over deze intentie toe te lichten. De Omgevingsinspectie beoordeelde ondertussen dit verweer en besluit nu dat de door 3M ter beschikking gestelde informatie niet volstaat en onvoldoende duidelijkheid brengt over de aanwezigheid van PFAS in de productieprocessen en in de emissies naar de omgeving.  De betrokken productieprocessen tijdelijk stilleggen is momenteel dan ook de enige manier om zeker te zijn dat blootstellingsrisico’s voor de omwonenden niet verder toenemen.  
maatregelen cor.
  • 18 november 2021

Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité heeft op 17 november de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.
  • 5 november 2021

Nieuwe zelfevaluatietool voor mensen met symptomen

Mensen met symptomen van een coronabesmetting, kunnen nu zelf online nagaan of het nodig is om zich te laten testen en een testcode krijgen. een bezoek aan de huisarts is dan niet meer nodig.
  • 30 oktober 2021

Alle omwonenden in een straal van 5km rond 3M krijgen kans voor bloedonderzoek

Afgelopen zomer lieten 796 omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. De resultaten hiervan werden deze week bekend gemaakt en waren gezondheidskundig te hoog. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om alle omwonenden in een straal van 5km rond 3M de kans te geven om hun bloed te laten analyseren.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid