Nieuws

  • 26 juli 2021

Opgelet voor phishingmails vaccinatiepaspoort!

Er doen momenteel phishing mails de ronde die melding maken over 'urgente document(en)' in uw My e-Box in verband met uw COVID-certificaat. Met een frauduleuze link proberen ze persoons- en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen.
  • 15 juli 2021

Gezondheidsadviezen na een overstroming

Het noodweer van de laatste dagen heeft lokaal voor enorme wateroverlast en overstromingen gezorgd. Vooral na het terugtrekken van water kan er vervuild slib achterblijven. dn is het goed een aantal gezondheidsadviezen in acht te nemen. 
  • 6 juli 2021

Pojectoproep - Vitaal en gezond telewerken

Telewerk wérkt. Maar intensief telewerken legt ook heel wat valkuilen op gezondheidsvlak bloot, zowel fysiek als mentaal. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering om telewerk voor iedereen gezonder en aangenamer te maken. En hiervoor lanceert Gezond Leven een projectoproep.
  • 23 juni 2021

Geef familie plaats in hersteltraject bij psychisch lijden

Familieplatform en Zorg en Gezondheid lanceerde de campagne ‘Naast(en) samen zorgen voor mekaar’ om zo de Familiereflex, een nieuwe richtlijn voor de zorgsector, te lanceren. Daarmee willen ze de familie van de patiënt meer plaats geven in een traject van geestelijke gezondheidszorg.
  • 8 juli 2021

Bachelorstudenten Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen, in afwachting van de ontwikkeling van een VIO-statuut.
  • 29 juni 2021

Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde

Studenten bachelor in de Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage tijdens coronacrisis
  • 22 juni 2021

Inventariscampagne in heel Vlaanderen - ondertussen bijkomende metingen in 4 nieuwe gebieden

De Vlaamse Regering en opdrachthouder Karl Vrancken hebben de burgemeesters en provinciegouverneurs aangeschreven met de dringende vraag om mee te helpen in het opstellen van een actuele lijst van mogelijke gebieden waar sprake zou kunnen zijn van een PFAS-verontreiniging. In afwachting van deze lijst, werden op verschillende plaatsen metingen gedaan naar het PFOS-gehalte in de bodem. Voor de sites in Willebroek, Mechelen en in de buurt van brandweeroefenterreinen, gelden vergelijkbare voorzorgsmaatregelen als eerder in en rond Zwijndrecht. Voor de luchtmachtbasis van Kleine Brogel is bijkomend onderzoek nodig.
  • 8 juli 2021

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 28 juni 2021

Coronalert app werd vernieuwd

Coronalert is gebruiksvriendelijker gemaakt en ook op technisch vlak zijn er verbeteringen.
  • 16 juni 2021

PFOS - Opdrachthouder gaat van start, informatiewebsite PFOS-verontreiniging online

De Vlaamse Overheid lanceert vandaag een nieuwe website met informatie over de PFOS-verontreiniging in de Antwerpse regio.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid