Nieuws

  • 20 april 2021

Aanzienlijke daling suïcidecijfers in Vlaanderen tussen 2000 en 2018

Vlaanderen heeft – in vergelijking met andere landen en regio’s – een hoog suïcidecijfer. Daarom wordt er sinds midden jaren 2000 gewerkt met actieplannen om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) rondde recent de evaluatie van het tweede Vlaams actieplan Suïcidepreventie (VAS), dat liep van 2012 tot 2020, af. De resultaten van de evaluatie vormen een belangrijke basis voor het nieuwe actieplan, dat eind 2021 voorgesteld zal worden.
  • 19 april 2021

Week van de Valpreventie 19-25 april 2021 - COVID-19 verhoogt risico op vallen bij ouderen

De 10e editie van de 'Week van de Valpreventie' loopt van 19 tot en met 25 april 2021 en wordt ondersteund door 3 bekende Vlamingen. Dertig tot vijftig procent van de ouderen komt minstens een keer per jaar ten val. De coronamaatregelen verhogen dit risico nog. Zo’n val kan ernstige gevolgen hebben, soms zelfs met de dood tot gevolg.
  • 31 maart 2021

Start van de lente vraagt alertheid voor tekenbeten

Sciensano volgt elk jaar tekenbeten op bij de Belgen via hun website en mobiele applicatie ‘TekenNet’. Uit de cijfers blijkt dat het aantal tekenbeten in 2020, na enkele jaren met lagere aantallen, terug is toegenomen. Met de start van de lente, begint het Agentschap Zorg en Gezondheid opnieuw met de campagne “Wees niet gek. Doe de tekencheck.”
  • 12 maart 2021

COVID-19 of pollenallergie - hoe herkennen?

Mensen met hooikoorts of allergische reacties op pollen, twijfelen soms of ze symptomen hebben van COVID-19 of een gewone pollenreactie. De symptomen lijken soms wat op elkaar. Ook astma kan voor verwarring zorgen.  Deze tabel geeft een overzicht.
  • 9 april 2021

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 26 maart 2021

Dagprijzen woonzorgcentra stegen in 2019 met 1,23% bovenop inflatie

Elk voorjaar bevraagt Zorg en Gezondheid de Vlaamse woonzorgcentra over welke dagprijzen zij hanteren. Daaruit blijkt dat tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020 de gewogen gemiddelde dagprijs in de Vlaamse woonzorgcentra steeg van 59,05 euro naar 60,06 euro.
  • 11 maart 2021

Thema zelfmoord in de media - vernieuwde richtlijnen voor journalisten en sociale mediagebruiks

Hoe breng je het thema zelfmoord in de media? Vernieuwde richtlijnen voor journalisten en sociale mediagebruikers.
  • 2 april 2021

Evaluatie het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020 - vul de enquête in

De Academie Voor De Eerste Lijn evalueert - in opdracht van VIVEL - het Vlaams Mantelzorgplan 2016-2020. Hiervoor hebben we in januari online focusgroepen gehouden. De interessante signalen die we uit de focusgroepen kregen, willen we nu graag aftoetsen met een zo breed mogelijk publiek. Daarom hebben we een online vragenlijst gemaakt.
  • 16 maart 2021

Interventiestudie: van een traditioneel naar een bewust beter gebruik van houtkachels - impact op luchtkwaliteit en gezondheid

Huishoudelijke houtverbranding is een belangrijke bron van luchtvervuiling in Vlaanderen. Mensen die houtkachels gebruiken als verwarmingsbron worden blootgesteld aan vervuilende stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de gepubliceerde interventiestudie werd ‘real life’ bestudeerd of het mogelijk is om een verbetering van de luchtkwaliteit -binnen en rond de woning- en gezondheid te realiseren door het aanpassen van het stookgedrag zoals gebruik ander of minder vochtig hout, andere stapeling en aanmaaktechniek in de kachel, correctere luchttoevoerregeling.
  • 23 februari 2021

Vlaamse eiwitstrategie: op weg naar duurzame productie en consumptie van eiwitten

Een verduurzaming en diversificatie van de productie en consumptie van eiwitten biedt kansen voor welvaart, milieu en gezondheid. Daarom lanceert minister van Landbouw Hilde Crevits een eiwitstrategie. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met vertegenwoordigers van de agrovoedingsketen, kennisinstellingen en verschillende beleidsdomeinen waaronder ook het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid