Nieuws

  • 19 januari 2021

Vrijwilligers voor vaccinatiecentra kunnen zich melden via ‘Help de Helpers’

Via het platform ‘Help de Helpers’ zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen de voorbije maanden op zoek gegaan naar vrijwilligers of extra werkkrachten om ondersteuning te bieden in de strijd tegen COVID-19.
  • 18 januari 2021

Vlaamse overheid lanceert nieuwe e-learning infectiepreventie voor zorg- en welzijnssector

De impact van COVID-19 benadrukt hoe belangrijk voorzorgsmaatregelen zijn en hoe essentieel het is om richtlijnen correct op te volgen om zo besmetting te voorkomen. Om nog meer in te zetten op kennis en ervaring rond infectiepreventie lanceert de Vlaamse overheid in samenwerking met Hogeschool Vives en Infolearn op 18 januari ZWIeP als een nieuwe e-learning voor de professionele zorgverleners uit de zorg- en welzijnssector.
  • 6 januari 2021

Coronalert werkt vanaf 6 januari samen met corona-apps van andere EU-landen

De app Coroalert kan nu ook meldingen over besmette personen delen en ontvangen van de corona-apps van een aantal andere EU-landen, waaronder Duitsland, Spanje en Nederland.
  • 26 december 2020

Lancering campagne om hulplijnen in de kijker te zetten

Het is een moeilijke tijd voor heel wat mensen. Corona kruipt in het hoofd en brengt een pak zorgen met zich mee. Vlaanderen lanceert een grootschalige campagne om te benadrukken dat er hulp klaar staat, voor wie dit nodig heeft.
  • 15 januari 2021

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 31 december 2020

Verdere verdeling van de vaccinatie in Vlaamse woonzorgcentra

De meeste ziekenhuizen zullen hun eerste vaccins ontvangen op 4, 5 en 6  januari. Nadat ze een dag gebruiken voor de ontdooiing van de vaccins, kunnen ze vanaf 6 januari beginnen te leveren aan de woonzorgcentra. In de opstartweek zullen zij elke dag ongeveer 1 woonzorgcentrum per dag laten beleveren, zodat tegen 10 januari 42 woonzorgcentra hun bewoners gevaccineerd hebben.
  • 23 december 2020

Vlaamse regering en sociale partners bereiken Kerstakkoord over het luik koopkracht

De Vlaamse regering bereikte op 24 november samen met de sociale partners een kaderakkoord, dat zal zorgen voor meer koopkracht, meer man- en vrouwkracht en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector. De Vlaamse Regering maakte daarvoor 577 miljoen euro aan structurele middelen vrij, waarvan 412 miljoen voor koopkrachtverhoging en 165 miljoen voor kwaliteitsmaatregelen.
  • 8 januari 2021

Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit inzake naleving quarantaineplicht goed

Het uitvoeringsbesluit dat uitvoering moet geven aan het nieuwe decreet inzake preventieve gezondheidsbeleid en de organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek geeft de mogelijkheid aan lokale besturen om effectief controle te doen op het naleven van de quarantaineplicht. Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is tevreden dat de Vlaamse Regering het besluit heeft goedgekeurd nu het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie binnen is: ‘Lokale besturen zullen weten wie, waar en voor hoe lang in tijdelijke quarantaine moet. De burgemeesters krijgen dus een extra instrument in handen om de COVID-19 epidemie op hun grondgebied te bestrijden.’
  • 31 december 2020

Verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

De federale regering en de deelstaten hebben de reisregels aangescherpt. De verstrengingen gebeuren om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van de nieuwe variant van COVID-19 tegen te gaan.
  • 17 december 2020

Oproep kandidaatstelling - Beheersovereenkomst Partnerorganisatie en Organisaties met terreinwerking Preventie

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding wil in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid overgaan tot het sluiten van meerdere beheersovereenkomsten met een partnerorganisatie en met organisaties met terreinwerking.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid