Nieuws

  • 14 september 2021

1 - 10 oktober: 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Van 1 tot 10 oktober vindt jaarlijks de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Dit jaar is het centrale thema ‘Neem plaats op onze bank’ en word je uitgenodigd om plaats te nemen op één van de verbindende zitbanken die verspreid staan over heel Vlaanderen.
  • 10 september 2021

10 september - Werelddag Suïcidepreventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen.
  • 8 juli 2021

Bachelorstudenten Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage

De voorbije twee schooljaren werden studenten bachelor in de verpleegkunde die een uitgebreide opleiding van 240 studiepunten volgden, massaal ingezet in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen om de aanslepende coronacrisis mee op te vangen. Op initiatief van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke is dan ook beslist dat studenten die hun academiejaar met succes afgerond hebben, een eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro zullen ontvangen, in afwachting van de ontwikkeling van een VIO-statuut.
  • 29 juni 2021

Onkostenvergoeding voor stage student verpleegkunde

Studenten bachelor in de Verpleegkunde ontvangen eenmalige onkostenvergoeding van 1.000 euro voor stage tijdens coronacrisis
  • 26 juli 2021

Opgelet voor phishingmails vaccinatiepaspoort!

Er doen momenteel phishing mails de ronde die melding maken over 'urgente document(en)' in uw My e-Box in verband met uw COVID-certificaat. Met een frauduleuze link proberen ze persoons- en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen.
  • 8 juli 2021

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 28 juni 2021

Coronalert app werd vernieuwd

Coronalert is gebruiksvriendelijker gemaakt en ook op technisch vlak zijn er verbeteringen.
  • 15 juli 2021

Gezondheidsadviezen na een overstroming

Het noodweer van de laatste dagen heeft lokaal voor enorme wateroverlast en overstromingen gezorgd. Vooral na het terugtrekken van water kan er vervuild slib achterblijven. dn is het goed een aantal gezondheidsadviezen in acht te nemen. 
  • 6 juli 2021

Pojectoproep - Vitaal en gezond telewerken

Telewerk wérkt. Maar intensief telewerken legt ook heel wat valkuilen op gezondheidsvlak bloot, zowel fysiek als mentaal. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering om telewerk voor iedereen gezonder en aangenamer te maken. En hiervoor lanceert Gezond Leven een projectoproep.
  • 23 juni 2021

Geef familie plaats in hersteltraject bij psychisch lijden

Familieplatform en Zorg en Gezondheid lanceerde de campagne ‘Naast(en) samen zorgen voor mekaar’ om zo de Familiereflex, een nieuwe richtlijn voor de zorgsector, te lanceren. Daarmee willen ze de familie van de patiënt meer plaats geven in een traject van geestelijke gezondheidszorg.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid