Nieuws

  • 13 mei 2022

Contactonderzoek gaat verder met nieuwe samenwerkingen en digitaliseert

Het grootschalige contactonderzoek in Vlaanderen werd tot dusver uitgevoerd door een consortium van callcentra en de ziekenfondsen. Het overheidscontract met deze partners loopt af op 31 mei. Intussen is COVID-19 al beter onder controle. Niettemin blijft contactonderzoek nodig. De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om het contactonderzoek in een hybride vorm verder te zetten met meer digitale instrumenten, een kleine, wendbare ploeg van 30 agenten en een samenwerking met het contactcenter van de Vlaamse overheid. 
  • 2 mei 2022

GovApp - sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen

De COVID-19 crisis heeft eens te meer het belang getoond van correcte en betrouwbare overheidsinformatie die de burger op een gebruiksvriendelijke manier kan terugvinden. De overheid lanceert daarom vandaag de GovApp.
  • 22 april 2022

Projectoproep en subsidieaanvraag voor testcentra

De Vlaamse regering besliste vandaag om voor de rest van het jaar (mei-december 2022) in een basiscapaciteit te voorzien voor de afname van testen, gespreid over Vlaanderen. Hiervoor lanceren we een oproep tot kandidatuurstelling. Zowel huisartsenkringen als ziekenhuizen kunnen een aanvraag indienen.
Vrouw onder parasol
  • 11 april 2022

Nieuwe overheidscampagne sensibiliseert om verstandig om te gaan met UV bij SMEERWEER

Huidkanker is een van de kankers met de snelst toenemende incidentie ter wereld. De incidentiecijfers in België zijn hier geen uitzondering op. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is blootstelling aan UV-straling. Blootstelling aan UV-straling gebeurt zowel bij blootstelling aan de zon als bij blootstelling tijdens het gebruik van zonnebanken. Tegen de zon kan je je beschermen met drie eenvoudige tips: smeren, kleren en zon weren. Zonnebanken gebruik je beter niet. 
  • 2 mei 2022

Vlaanderen bundelt de krachten in de ondersteuning van mantelzorgers

De Vlaamse Regering heeft een nieuw mantelzorgplan uitgewerkt waarin het ingaat op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen. 
  • 19 april 2022

Omwonenden van 3M-fabriek in Zwijndrecht kunnen zich aanmelden voor een bloedonderzoek naar PFAS

Wie in een straal van 5km rond de 3M-fabiek in Zwijndrecht woont en ten westen van de Schelde, kan zich vanaf vandaag online aanmelden om zijn bloed te laten onderzoeken op PFAS. Vorig jaar gebeurde zo’n bloedonderzoek al bij 796 omwonenden die binnen de 3km woonden. Nu krijgt dus een ruimere groep de kans om zich te laten onderzoeken. De bloedonderzoeken zelf zullen in het najaar starten.
  • 6 april 2022

Nieuwe versie van het Gezondheidskompas gelanceerd

Het gezondheidskompas is een online webapplicatie waarmee Vlamingen gezondheidsrisico’s kunnen testen zoals diabetes en hart- en vaatziektes en advies krijgen waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl. Het kompas peilt met een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar levensstijl, erfelijke factoren en eerdere gezondheidsproblemen. Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas door ongeveer 38.000 Vlamingen ingevuld. Deze week wordt een vernieuwde versie gelanceerd.
  • 25 april 2022

Vlaanderen vangt 68 Oekraïense kinderen op.

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd en vraagt om solidariteit van Europa. Ook Vlaanderen wil zijn steentje bijdragen en binnen de beleidsdomeinen Zorg en Welzijn nemen we al diverse maatregelen.
  • 13 april 2022

Contactonderzoek in cijfers

Cijfers over het bereik van contactonderzoek in Vlaanderen vindt hier u vanaf nu elke vrijdag
  • 4 april 2022

4.104 Vlamingen krijgen retroactief zorgbudget zwaar zorgbehoevenden toegekend

Sinds 1 juni 2021 vervangt de  BelRAI Sceener de vroegere Bel-profielschaal voor de toekenning van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de thuissituatie. Dit budget bedraagt 130 euro per maand.
Woordvoerder Zorg en Gezondheid