Nieuwe handhygiënecampagne in de strijd tegen zorginfecties in woonzorgcentra

  • 24 oktober 2019

Onder het motto ‘Hier dragen we goede hygiëne op handen’ lanceerde Zorg en Gezondheid eind 2017 de vernieuwde handhygiënecampagne ter bestrijding van zorginfecties in de Vlaamse woonzorgcentra. Op 24 oktober start de nieuwe editie van de campagne met de voorstelling van een aantal nieuwe materialen en tools. Zorginstellingen worden meer en meer geconfronteerd met multidrugresistente organismen (MDRO), zodat een blijvende aandacht voor preventieve maatregelen essentieel is. De campagne wil woonzorgcentra blijvend sensibiliseren om goede handhygiëne na te streven in de strijd tegen zorginfecties.

Zorginfecties

Zorginfecties zijn infecties die een bewoner of patiënt oploopt tijdens zijn verzorgingsproces, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als in de thuiszorg. Infecties met kiemen die resistent zijn aan diverse antibiotica kunnen daarbij verantwoordelijk zijn voor zorginfecties.

Zorginstellingen worden de voorbije jaren meer en meer geconfronteerd met dergelijke MDRO. Zo toonde de ‘Nationale prevalentiestudie van dragerschap van resistente bacteriën bij bewoners van woonzorgcentra in België in 2015’ (WIV, eindrapport juli 2016) aan dat ESBL-dragerschap (Extended Spectrum Beta Lactamase producerende enterobacteriën) is toegenomen: van 7,1% in 2011 naar 11,8% in 2015.

Een meer recente Europese pilootstudie in 13 Vlaamse woonzorgcentra, waarvan de definitieve resultaten nog moeten gepubliceerd worden, lijkt die stijgende trend van ESBL-dragerschap te bevestigen. Een groot deel van de zorginfecties en dragerschap van micro-organismen kan voorkomen worden door het toepassen van een correcte handhygiëne (naast een rationeel antibioticabeleid en een goede omgevingshygiëne).

Handhygiënecampagne

Campagnebeeld handhygiëne in woonzorgcentraDe Vlaamse overheid besteedt via sensibiliseringscampagnes al langer aandacht aan handhygiëne om zorginfecties in woonzorgcentra te voorkomen. De restyling van de materialen gaf de campagne sinds de vorige editie al een nieuwe impuls. Met de eigentijdse vormgeving en een blijvende herhaling van een heldere boodschap wil Zorg en Gezondheid zorgverstrekkers overtuigen om dankzij een correcte handhygiëne hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen zorginfecties.

Het nut van herhaling is ook merkbaar bij de tweejaarlijkse nationale handhygiënecampagne in de ziekenhuizen. Voor- en nametingen wijzen telkens op een verbetering van de handhygiëne na een campagne, maar ook op een terugval van de cijfers van de handhygiënecompliantie eens de campagne een tijdje voorbij. Het goede nieuws is dat er - ondanks die terugval - toch een betere handhygiëne merkbaar blijft dan vóór de campagne het geval was.

De nieuwe editie van de handhygiënecampagne voor woonzorgcentra gaat van start op 24 oktober 2019 met een reeks provinciale infosessies voor de woonzorgcentra. Het bestaande materiaal wordt uitgebreid met enkele gedrukte materialen zoals een nieuwe campagneaffiche, een folder voor (para)medici en hygiënekaarten met praktische richtlijnen om uit te hangen aan de kamer van besmette bewoners. Ook op digitaal vlak wordt het aanbod verruimd. Een nieuwe e-learning toetst de theoretische kennis aan praktijksituaties. Daarnaast wordt een online checktool gelanceerd waarmee de woonzorgcentra zelf aan de slag kunnen om na te gaan of personeelsleden en ruimten in de voorziening voldoen aan de voorwaarden voor goede handhygiëne. Tot slot is er ook het nieuwe werkinstrument ‘Infectiepreventiebeleid in Vlaams woonzorgcentra’. Dit werkinstrument, geschreven door KU Leuven en IDEWE, biedt de zorgvoorzieningen een leidraad bij de uitwerking en navolging van hun intern beleid omtrent infectiepreventie.

Meer info