Nieuwe campagne stimuleert griepvaccinatie voor zorgpersoneel

  • 12 oktober 2016

Griep treft elke winter 1 op de 10 mensen. Meestal genees je vanzelf, maar bij sommige risicogroepen kan griep ernstige gevolgen hebben. Zoals elk jaar roept de campagne ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen op om zich te laten vaccineren. Dit jaar schenkt de campagne extra aandacht aan gezondheidspersoneel: zij beschermen met een griepprik niet alleen zichzelf, maar ook de kwetsbare patiënten en ouderen met wie ze in contact komen. Drie leidinggevenden uit de zorg zijn ambassadeur voor de campagne en geven op www.hougriepuitjeteam.be het goede voorbeeld in een campagnefilmpje.

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen: “Onze gezondheidsdoelstelling vaccinatie is om tegen 2020 80% van het gezondheidspersoneel te vaccineren tegen seizoensgriep. Nu laat ongeveer 1 op de 2 zich vaccineren. Met de campagne willen we dat aantal opkrikken.”

Campagne voor zorgpersoneel

Dit jaar nog onderzocht het Leuvens Universitair Vaccinologie Centrum, in opdracht van Zorg en Gezondheid, de drijfveren en eventuele barrières bij zorgverleners om zich te laten vaccineren. Een aantal conclusies uit dat onderzoek:

Bij veel zorgverleners leven misverstanden en vooroordelen over het griepvaccin.

Een leidinggevende (vb. directie, artsen, hoofdverpleegkundigen) die het voorbeeld geeft en de griepvaccinatiecampagne aanmoedigt, kan meer mensen overtuigen.

Intensief communiceren over griep en griepvaccinatie in de voorziening werkt.

Het vaccin vlot toegankelijk maken met bijvoorbeeld vaccinatiemomenten op de werkplek heeft ook effect.

De griepvaccinatiecampagne speelt hierop in.

3 leidinggevende ambassadeurs van grote zorginstellingen geven in campagnefilmpjes het goede voorbeeld: Prof. Dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder van het UZ Leuven, mevrouw Pascale Hulpiau, departementshoofd ouderenzorg OCMW Gent en Prof. Dr. Renaat Peleman, hoofdarts van UZ Gent.

Woonzorgcentra en ziekenhuizen kunnen een motivatiepakket krijgen om hun medewerkers te overtuigen. Daarin zit onder andere een folder die de misverstanden ontkracht en ander promo- en informatiemateriaal

De voorzieningen die het snelste hun pakket bestelden, krijgen in oktober een baristakar en fotograaf op bezoek om het vaccinatiemoment in hun voorziening te ondersteunen. Ieder personeelslid dat zich laat inenten kan genieten van een vers gemaakte kop koffie

Waarom gezondheidspersoneel vaccineren

Gezondheidspersoneel zijn alle werknemers in een verzorgingsinstelling, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra die in contact komen met zieke, verzwakte of oudere patiënten of residenten. Zowel artsen, verpleegkundigen, verzorgend personeel, kinesisten, administratief personeel, als onderhoudspersoneel vallen hieronder.

Griepvaccinatie van het gezondheidspersoneel biedt voordelen op verschillende gebieden.

Voor de persoon zelf: minder ziekte, minder doktersconsultaties, minder geneesmiddelengebruik en minder werkverzuim.

Voor de patiënten/ouderen: voorkomen dat gezondheidspersoneel de mensen voor wie ze zorgen besmetten met griep. Deze mensen behoren vaak tot de risicogroep voor complicaties, hospitalisatie en overlijden als gevolg van griep.

Voor collega’s: absenteïsme tijdens een griepepidemie verhoogt de werkdruk bij de collega’s, met toenemende werkstress tot gevolg. Zo start een negatieve spiraal, van meer werkdruk en daardoor meer ziekteverzuim.

Voor mensen in de persoonlijke omgeving van de gezondheidswerker: vaccinatie kan voorkomen dat gezondheidspersoneel hun familie en vrienden besmetten.

Over griep

Griep is een acute luchtweginfectie. Symptomen zijn koorts en rillingen, hoofdpijn, spierpijn, keelpijn, droge hoest, neusloop en vermoeidheid. Bij ongeveer 10% zijn er complicaties zoals een longontsteking. Bij 5% hiervan is hospitalisatie nodig.

Hoeveel mensen ziek worden verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de ernst van de epidemie. Jaarlijks krijgt ongeveer 5 – 10% van de mensen over de hele wereld griep.

Bij ons treedt griep meestal op tussen december en april. De vaccinatie gebeurt het beste vanaf half oktober en in november.

Meer info