Multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE)

De multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) zijn gespecialiseerde teams die zorgverleners en mantelzorgers ondersteunen bij de begeleiding van palliatieve personen die thuis of in een thuisvervangend milieu willen overlijden. Dat gebeurt in samenspraak met de huisarts van de palliatieve persoon en met zijn of haar zorgteam. 

De begeleiding door de MBE is voor de persoon volledig gratis. Als er extra kosten zijn, bv. door bepaalde medicatie, moet de MBE de palliatieve persoon of zijn mantelzorger daarover altijd informeren.

Samenstelling

De MBE bestaat uit minstens een equipearts, verpleegkundigen en administratieve ondersteuning. Zo wordt zowel de verzorging als de coördinatie van de palliatieve verzorging gegarandeerd.

Opdrachten

De opdrachten van de MBE zijn:

  • advies geven aan de betrokken zorgaanbieders
  • in overleg met de betrokken zorgaanbieders (en met hun toestemming),  palliatieve verzorging geven, organiseren en/of coördineren
  • informatie verstrekken aan de palliatieve persoon, zijn familie en mantelzorgers over de palliatieve verzorging
  • indien nodig, psychologische en morele ondersteuning bieden aan de betrokken zorgaanbieders, de palliatieve persoon, zijn familie en mantelzorgers
  • een telefonische permanente bereikbaarheid verzekeren voor de zorgaanbieders van de eerste lijn die betrokken zijn bij de verzorging van een palliatieve persoon in zijn thuismilieu
  • een wekelijks intern interdisciplinair teamoverleg organiseren met de arts en alle andere betrokken eerstelijnszorgaanbieders.

De MBE kan andere activiteiten hebben die de kwaliteit van de palliatieve verzorging ten goede komen (bv. meewerken aan opleidingen).

De MBE’s moeten elk jaar hun personeelsoverzicht en een jaarverslag opsturen naar Zorg en Gezondheid

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van een MBE valt samen met het werkingsgebied van een palliatief samenwerkingsverband. Elk palliatief samenwerkingsverband moet namelijk beschikken over een MBE. 

Overeenkomst

Zorg en Gezondheid heeft met 15 multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (MBE) een overeenkomst afgesloten. De overeenkomsten regelen de samenstelling, de werking en de financiering van de equipes. 

De overeenkomst kan gewijzigd of stopgezet worden, of u kan een nieuwe overeenkomst aanvragen.

In de praktijk zal de overeenkomst niet vaak stopgezet worden, omdat elk palliatief samenwerkingsverband moet beschikken over een MBE.. Maar in het licht van de hervorming van de eerste lijn, met de oprichting van de regionale zorgplatformen, is dit wel mogelijk. In de toekomst zal het werkingsgebied van de MBE overeenstemmen met die van de regionale zorgzone. Dat betekent ook dat er slechts 14 MBE’s zullen worden erkend. Wanneer het werkgebied wordt aangepast, zullen er nieuwe overeenkomsten afgesloten worden.  

Het palliatief samenwerkingsverband en de MBE wordt nauw betrokken bij de oprichting van de regionale zorgplatformen en zullen dus op de hoogte worden gehouden wanneer de aanpassing naar deze nieuwe werkgebieden is voorzien.  

Financiering