Multidisciplinair overleg vanaf 1 mei 2020: update

Een jaar geleden lanceerden we het nieuwe vergoedingssysteem rond multidisciplinair overleg. Bij die lancering werd al aangekondigd dat het werken op papier een tijdelijke situatie zou zijn voor de overlegorganisatoren. Die tijdelijke situatie kent eindelijk zijn einde!

Lancering digitale toepassing

We nemen op 3 mei 2021 een digitale toepassing in gebruik om de vergoedingen voor deelname aan het multidisciplinair overleg rechtstreeks in te dienen bij de zorgkas, waarbij de gebruiker is aangesloten.

De toepassing is te bereiken via volgende website: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/emdo. Het inloggen in de toepassing verloopt met het eID of Itsme.

Er is een handleiding pdf bestandHandleiding eMDO versie 30042021.pdf (736 kB) om de toepassing te gebruiken. In de toepassing is ook een link naar deze handleiding beschikbaar (op de startpagina links naast uw aanmeldnaam).

In januari werd over de toepassing al opleiding gegeven. De presentatiepptx bestandOO_infosessies januari.pptx (1.75 MB) en de opname (herbekijk hier deel 1 en deel 2), waarin de demo wordt getoond, kunnen nog ondersteunend werken.

De overlegorganisatoren kregen de melding dat zij de papieren vergoedingsfiches met een overlegdatum van 1/5/2020 tot en met 28/2/2021 ingescand en geklasseerd per maand van overlegdatum kunnen bezorgen aan het agentschap via de nieuwe generieke mailbox multidisciplinairoverleg@vlaanderen.be. De vergoedingsfiches zullen chronologisch ingevoerd worden in de toepassing. Met deze invoer kunnen de zorgkassen ook starten met de uitbetaling van de vergoedingen. Daarnaast wordt de toepassing geleidelijk aan gevoed met gegevens over gebruikers waarvoor een multidisciplinair overleg doorging.

De overlegorganisatoren voeren de gegevens over het multidisciplinair overleg met overlegdatum tussen 1/3/2021 en 30/4/2021 zelf in de toepassing in. Verder kunnen zij op 3 mei starten met de rechtstreekse aanvraag van vergoedingen voor overleg met een overlegdatum vanaf 1 mei.

De mailbox multidisciplinairoverleg@vlaanderen.be is vanaf 3/5 ook de meest geschikte weg om vragen te stellen over het vergoedingssysteem, de voorwaarden voor een vergoedbaar overleg en de toepassing van de voorwaarden. Vragen over het gebruik van de toepassing kunt u eveneens via deze mailbox stellen.

Vragen over betalingsdossiers zelf en over het in orde brengen van de verzekerbaarheid van een gebruiker kunt u stellen aan de zorgkas waarbij de gebruiker is aangesloten of wenst aan te sluiten. Daarvoor gebruikt u de e-mailadressen van de zorgkassen. Een link naar deze contactgegevens kunt u terugvinden in de handleiding.

Info voor zorgraden

Op 26 oktober '21 werd een infosessie gegeven aan de zorgraden rond het vergoedinsssysteem multidisciplinair overleg. De opname en de presentatiepptx bestandMO infosessieZR 20211026.pptx (2.28 MB) zijn ter beschikking.

Inhoudelijk nieuws

Naast de digitale toepassing werken het agentschap en VIVEL samen met een aantal ervaren overlegorganisatoren aan een herwerking van de bestaande cascade. Deze cascade is het instrument voor de overlegorganisatoren om te bepalen welke deelnemers een vergoeding kunnen krijgen.

Uit het gebruik van de cascade is gebleken dat deze niet altijd eenduidig kan toegepast worden, de volledigheid te wensen overlaat en er verwarring bestaat tussen zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders verbonden aan een organisatie. Om deze pijnpunten weg te werken, wordt een herwerking voorbereid binnen een kleine werkgroep. Het resultaat zal uitvoerig gecommuniceerd en besproken worden met andere betrokkenen, zodat een breed draagvlak bestaat voor de toepassing ervan.

Lijst van overlegorganisatoren

Een vernieuwde versie vindt u rechts op de pagina.

Regelgevend werk: Multidisciplinair overleg als nieuwe pijler in decreet Vlaamse Sociale Bescherming

Om het vergoedingssysteem rond multidisciplinair overleg te voorzien van een reglementaire basis wordt een nieuwe pijler toegevoegd aan de Vlaamse Sociale Bescherming. In deze regelgeving zijn de voorwaarden ingeschreven, die op vandaag gehanteerd worden. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat we snel een regelgevende basis kunnen voorzien voor het vergoedingssysteem. 

De nieuwe pijler gaat van kracht op 1 januari 2022.

Relevante documenten voor het administratieve luik van het multidisciplinair overleg

De informatie over het vergoedingssysteem blijft via dit documentdocx bestandMultidisciplinair overleg vanaf 1 mei 2020 voorwaarden.docx (22 kB) beschikbaar. Ook vind je hieronder het sjabloon zorg- en ondersteuningsplan en de verklaringen, nodig om een multidisciplinair overleg administratief te kunnen vervolledigen:

Op zoek naar een overlegorganisator?

Download de contactlijst xlsx bestandOverlegorganisatoren contactlijst versie 10januari2022.xlsx (108 kB). Filter dan eerst op provincie, eventueel op regio en vervolgens op organisatie. Zo komt u snel bij iemand terecht die u kan begeleiden in het afstemmen van de zorg.