Ministerieel besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit besluit staat de wijze waarop de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds gesubsidieerd worden. Het besluit bevat bepalingen over:

  • de subsidievoorwaarden;
  • de berekening van de subsidie-enveloppe;
  • de uitbetaling van 4 voorschotten en een saldo;
  • de terugvordering van te veel ontvangen voorschotten;
  • de terugstorting van te veel opgebouwde reserves.