Ministerieel besluit van 4 mei 2006 houdende vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de regionale dienstencentra

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De programmatie van enkele thuiszorgvoorzieningen en van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bestaat - naast programmacijfers - ook nog uit evaluatiecriteria. In dit besluit staan de evaluatiecriteria voor de regionale dienstencentra.

Voor de regionale dienstencentra zijn er ook regio's vastgelegd voor de programmatie.