Ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De programmatie van enkele thuiszorgvoorzieningen en van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bestaat - naast programmacijfers - ook nog uit evaluatiecriteria. In dit besluit staan de evaluatiecriteria voor de lokale dienstencentra.