Ministerieel besluit van 3 november 2010 houdende de vaststelling van de regio's waarbinnen een dienst voor gastopvang kan erkend worden

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Voor de diensten voor gastopvang heeft de minister van Welzijn vijf regio's vastgelegd in het Vlaamse Gewest. In elk van die regio's kan één dienst voor gastopvang erkend worden. Ook in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan één dienst voor gastopvang erkend worden.

De evaluatiecriteria van de diensten voor gastopvang staan in een ander besluit.