Ministerieel besluit van 3 november 2010 houdende de vastlegging van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor gastopvang

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De programmatie van enkele thuiszorgvoorzieningen en van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bestaat - naast programmacijfers - ook nog uit evaluatiecriteria. In dit besluit staan de evaluatiecriteria voor de diensten voor gastopvang.

Voor deze diensten zijn ook de regio's vastgelegd in een ander besluit.