Ministerieel besluit van 15 juni 2017 betreffende de vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor een aantal thuiszorgvoorzieningen

Open dit besluit in de Vlaamse Codex.

De programmatie van de meeste thuiszorgvoorzieningen en van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bestaat (onder meer) uit programmacijfers. Bij een aantal thuiszorgvoorzieningen wordt er voor de toepassing van die programmacijfers uitgegaan van bevolkingsprojecties. Dat is het geval voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (uitsluitend voor gezinszorg), de diensten voor oppashulp en de lokale en regionale dienstencentra.

Voor het Nederlandse taalgebied worden de resultaten van de bevolkingsprojecties van de SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten 2015-2030, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, gebruikt voor de toepassing van de programmacijfers.

Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt 30% van de resultaten van de bevolkingsprojecties van ADSEI 2015-2061, opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit, gebruikt voor de toepassing van de programmacijfers.