Ministerieel besluit van 11 december 2020 tot verdeling van een toeslag in het kader van de interne staatshervorming voor de erkende private diensten voor gezinszorg

Ministerieel besluit van 11 december 2020 tot verdeling van een toeslag in het kader van de interne staatshervorming voor de erkende private diensten voor gezinszorg

Vanaf 2014 ontvangen een aantal private diensten voor gezinszorg samen met het derde voorschot een toeslag in het kader van de interne staatshervorming. Op die manier ontvangen ze in het subsidiejaar zelf de middelen die overgeheveld werden van de provincies. Aangezien die middelen gebruikt worden om de RSZ-vermindering (maatregel Structurele Vermindering) te vervangen, wordt die toeslag vervolgens in mindering gebracht bij de berekening van het saldo voor gezinszorg.

In dit besluit is voor elke private dienst het bedrag bepaald dat uitbetaald wordt samen met het derde voorschot, en daarna in mindering gebracht wordt van het saldo.